dr hab. inż. Joanna Zdunek, prof. uczelni

Prodziekan ds. Kształcenia
 • 22 234 84 51

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 204

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: poniedziałki w godz. 8:00-9:00 i czwartki w godz. 14:00-15:00
 • w sem. letnim: poniedziałki w godz. 10:00-11:00 i czwartki w godz. 14:00-15:00
   

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2001
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2008
   

Działalność naukowa

 • Niestabilność odkształcenia plastycznego, efekt Portevin – Le Chatelier, duże odkształcenie plastyczne, właściwości wytrzymałościowe materiałów metalicznych, pomiar tekstury i naprężeń szczątkowych metodami rentgenowskimi, metody rentgenowskie w charakteryzowaniu materiałów.
   

Publikacje

 1. A.T. Krawczyńska, J. Zdunek, R. Sitek, M. Lewandowska: Formation of the Nitrided Layers on an Austenitic Stainless Steel with Different Grain Structures, Advanced Engineering Materials 20 (2018) 1701049.
 2. P. Maj, J. Zdunek, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski, B. Sakowicz, M. Kamiński: Microstructure and strain-stress analysis of the dynamic strain aging in inconel 625 at high temperature, Metals and Materials International 23 (2017) 54.
 3. T. Majda, D. Moszczyńska, J. Zdunek, M. Kulczyk, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski: Influence of hydrostatic extrusion process on the microstructure and texture of polycrystalline nickel, Materials Science and Technology 33 (2017) 2046.
 4. D. Jakubowska, J. Zdunek, M. Kulczyk, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski: Microstructure evolution and texture development in a Cu-8.5% at. Al material subjected to hydrostatic extrusion, Archives of Metallurgy and Materials 61 (2016) 933.
 5. D. Jakubowska, J. Zdunek, M. Kulczyk, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski: Microstructure and Texture of Hydrostatic Extrusion Deformed Ni Single Crystals and Polycrystal, Advances in Materials Science and Engineering (2015) article number 613839.
   

Monografie

 1. D. Jakubowska, J. Zdunek, R. Bartko i inni: Poszukiwanie wczesnych stadiów rekrystalizacji w monokrysztale Cu- 8,5%at.Al po procesie wyciskania hydrostatycznego, rozdział w Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce-Nauki Techniczne i Inżynieryjne; J. Leśny, M. Panfil, J. Nyćkowiak (red.), Wydawnictwo Młodzi Naukowcy 2016, strony 11-16.
 2. J. Pura, J. Zdunek, P. Kwaśniak i inni: Wytwarzanie drutów rdzeniowych z nanoproszków stopowych do zastosowań w katalizie, rozdział w Zaawansowane Materiały i Technologie ich Wytwarzania; Z. Śmieszek (red.), Instytut Metali Nieżelaznych, strony 55-64.
   

Nagrody

2015: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2013-2014