dr inż. Maciej Jaworski, prof. PW

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Politechnika Warszawska