dr inż. Rafał Wróblewski

Prodziekan ds. Studenckich
 • 22 234 84 51, 87 31

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 204

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: poniedziałki w godz. 12:30-13:30 i środy w godz. 10:00-11:00
 • w sem. letnim: wtorki w godz. 09:00-11:00
   

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2003
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2010

Staże naukowe

 1. Department of Materials Science and Engineering, University of Sheffield, Wielka Brytania, 2004 i 2005
 2. Department of Materials Science and Engineering, Boise State University, Stany Zjednoczone, 2014
   

Działalność naukowa

Podstawowa działalność naukowa dotyczy materiałów magnetokalorycznych na bazie fazy Heuslera Ni2XY, wykorzystywanych do chłodzenia / grzania magnetycznego. Prace nad tymi stopami obejmują kalkulacje termodynamiczne (ThermoCalc), wytwarzanie (topienie, monokrystalizacja, druk 3D) i charakteryzację mikrostruktury (mikroskopia świetlna, SEM, TEM), składu fazowego (XRD) i właściwości magnetycznych (VSM).

Pozostałe obszary zainteresowań naukowych to magnetyczna pamięć kształtu, piany metaliczne i historyczne metody obróbki stopów żelaza.

Od 2018 do 2020 roku opiekun Studenckiego Koła Naukowego WAKANS.
 

Publikacje

 1. R. Wróblewski, K. Sielicki, M. Leonowicz: Magnetocaloric properties of Ni 49.9 Mn 19.6 Cu 5.7 Ga 24.8 single crystal processed by Bridgman method with stationary crucible, Materials Letters 218 (2018) 83.
 2. Ł. Żrodowski, B. Wysocki, P. Błyskun, R. Wróblewski, W. Święszkowski: Additive manufacturing of amorphous alloys via laser melting, Mechanik 90 (2017) 50.
 3. J. Ferenc, M. Kowalczyk, R. Wróblewski I inni: Entropy change calculations for pure Gd and a Ni-Mn-Cu-Ga heusler alloy: constant field vs. constant temperature experiment, Acta Physica Polonica A - Polish Academy of Sciences Institute of Physics 128 (2015) 111.
 4. K. Sielicki, R. Wróblewski, M. Leonowicz: A comparative studies of magnetocaloric effect in Ni-Mn-Cu-Ga and Ni-Mn-Pb-Ga alloys, Acta Physica Polonica A - Polish Academy of Sciences Institute of Physics 127 (2015) 644.
 5. K. Sielicki, R. Wróblewski, M. Leonowicz: Magnetocaloric Effect in Ni-Cu-Mn-Gd-Ga Alloy, Acta Physica Polonica A - Polish Academy of Sciences Institute of Physics 128 (2015) 120.
   

Osiągnięcia

Monografie

 • A. Szewczyk, H. Szymczak, J. Ferenc i inni: Schładzanie magnetyczne, rozdział w Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych, A. Kolano-Burian ( red. ), Instytut Metali Nieżelaznych (2015) strony 11-134

Nagrody

 • 2017: Złoty medal za innowacyjne rozwiązanie – Joanna Ryszkowska, Marcin Leonowicz, Łukasz Wierzbicki, Rafał Wróblewski i Paulina Nakonieczna