Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 015
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2002
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2012
   

Działalność naukowa

Prowadzona działalność naukowa dotyczy wytwarzania oraz badania struktury i właściwości nanokrystalicznych i amorficznych materiałów magnetycznie miękkich oraz materiałów wykazujących efekt magnetokaloryczny w temperaturze pokojowej.  Aktualnie realizuję  projekty badawcze dotyczące materiałów o strukturze amorficznej oraz nanokrystalicznej, ze szczególnym uwzględnieniem miękkich magnetyków.

Prowadzę badania właściwości materiałów z wykorzystaniem kalorymetrów DTA, DSC, dyfraktometrii rentgenowskiej oraz specjalistycznej aparatury Physical Property Measurement System (PPMS), która umożliwia pomiary ciepła właściwego, podatności magnetycznej, właściwości cieplnych oraz elektrycznych w zakresie temperatur 1,9–400 K w polach magnetycznych 0–9 T. Ponadto obsługuję szereg urządzeń pomocniczych wykorzystywanych w bieżącej działalności naukowej.
 

Publikacje

 1. A. Wójcik, W. Maziarz, M. Szczerba, M. Kowalczyk, E. Cesari, J. Dutkiewicz: Structure and inverse magnetocaloric effect in Ni-Co-Mn-Sn(Si) Heusler alloys, Intermetallics, 100 (2018) 88.
 2. P. Wlodarczyk, Ł. Hawelek, M. Kowalczyk, M. Kaminska, P. Zackiewicz, M. Polak, M. Hreczka, A. Kolano-Burian: Impact of silicon doping on the magnetocaloric effect of MnFeP0.35As0.65 powder, Solid State Sciences 56 (2016) 23.
 3. A. Kolano-Burian, M. Kowalczyk, R. Kolano, R. Szymczak, H. Szymczak, M. Polak: Magnetocaloric effect in Fe-Cr-Cu-Nb-Si-B amorphous materials, Journal of Alloys and Compounds 479 (2009) 71.
 4. T. Kulik, J. Ferenc, A. Kolano-Burian, X.B. Liang, M. Kowalczyk: Magnetically soft nanomaterials for high-temperature applications, Journal of Alloys and Compounds 434-435 (2007) 623.
 5. M. Kowalczyk , J. Ferenc , X. B. Liang, T. Kulik: Magnetic properties of HITPERM-type alloys at high temperature, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 304 (2006) 651.
   

Nagrody

 • 2004: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej I stopnia za osiągnięcia naukowe
 • 2006: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej

Monografie

 • Szewczyk, H. Szymczak, J. Ferenc, M. Kowalczyk, T. Kulik, M. Leonowicz, K. Sielicki, R. Wróblewski, Ł. Hawełek, P. Włodarczyk, M. Polak, P. Zackiewicz, R. Kolano, M. Hreczka, M. Kamińska, A. Kolano-Burian, W. Maziarz: Schładzanie magnetyczne – rozdział w pracy zbiorowej pod red. A. Kolano-Burian: Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych, Wydawnictwo Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 2015