dr hab. inż. Andrzej Zagórski

Pełnomocnik Dziekana ds. Rozwoju i Jakości Badań
Kierownik Laboratorium Badań dla Przemysłu
  • 22 234 85 29

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 304