Zastosowanie cieczy nienewtonowskich w układach absorbujących energię

Numer: TANGO1/269556/NCBR/2015
Program/Konkurs: Tango-1
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektuprof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
Funkcja: lider 
Czas realizacji: 2014-2017

Opis
Projekt dotyczy opracowania cieczy zagęszczanych ścinaniem jako składnika struktur ochronnych, umożliwiających absorpcję energii uderzenia. Ciecze umieszczane są w objętości dzianin przestrzennych, w rurkach silikonowych i innych elementach, umożliwiających ich immobilizację. Projekt prowadzony jest wspólnie z partnerem przemysłowym, firmą Gedeon sp. jawna. Opracowywane struktury ochronne przewidziane są do zastosowania w ochronie człowieka, pojazdów, urządzeń itp.