Aparatura badawcza

Charakterystyka materiałów  

Charakterystyka struktury

 

Charakterystyka proszków

 

Mikroskopy świetlne

  

Mikroskopy elektronowe

  

Charakterystyka właściwości  

Badania cieczy

 

Badania cieplne

 

Badania elektryczne

   

Badania korozyjne

 

Badania magnetyczne

  

Badania mechaniczne

   

Badania nieniszczące

 

Badania powierzchni

 

Badania starzeniowe

 

Badania tribologiczne

   

Druk 3D

     

Modelowanie komputerowe

   

Preparatyka próbek

   

Wytwarzanie materiałów i obróbka  

Wytwarzanie materiałów

 

Obróbka powierzchniowa

 

Pozostała aparatura badawcza