Technologia prasowania z wykorzystaniem inteligentnej membrany dla wydajnej produkcji wyrobów kompozytowych o dużej różnorodności

Akronim: SmartMembrane
Numer: CORNET/27/2/2020
Program/Konkurs: Cornet 27
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Boczkowska
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2020-2021

Głównym celem projektu jest opracowanie adaptacyjnego procesu produkcyjnego, w którym narzędzie produkcyjne dedykowane dla danego wyrobu jest połączone z ogrzewaną, elastyczną membraną silikonową ze zintegrowanymi czujnikami w taki sposób, że nadaje się do wydajnego formowania materiałów kompozytowych, opartych na nowatorskich systemach żywic szybkoutwardzalnych.

W ramach projektu SmartMembrane opracowane będzie nowatorskie podejście do produkcji, które pozwala na znaczne uproszczenie konwencjonalnych procesów konsolidacji materiału, przy zachowaniu bezpieczeństwa i stabilności procesu. Kluczowym elementem nowatorskiej formy jest inteligentna membrana, składająca się z elastomeru ze zintegrowanymi elementami grzewczymi i sensorycznymi urządzeniami do monitorowania procesów oraz natychmiastowego dostosowania odpowiednich parametrów procesu. W połączeniu z adaptacyjnymi narzędziami, opartymi na modułowych lub regulowanych elementach, możliwa jest duża zmienność geometrii produkowanych wyrobów. W ten sposób można wyprodukować krótkie serie wyrobów o geometrii i właściwościach dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika i odtwarzalnej jakości materiału przy stosunkowo niskich kosztach inwestycyjnych i produkcyjnych.