Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą

Akronim: AMARGO
Numer: 513R/1090/1456/000
Konkurs: DWP/Mazowsze/418/2019 – Ścieżka dla Mazowsza
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2020-2023

Celem projektu badawczo-rozwojowego jest opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylna dennicą. Konstrukcja dennicy będzie znacząco ulepszona w porównaniu z obecnymi rozwiązaniami. Projekt prowadzony jest przez Amargo Sp. z.o.o. we współpracy z Wydziałem Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej i Politechniki Wrocławskiej w ramach konsorcjum. Projekt zakłada opracowanie technologii wytwarzania dwuwarstwowych zbiorników kompozytowych, kompletnego doboru materiałów i parametrów procesu, w tym sposobu nawijania. W ramach prac prowadzone będą badania mechaniczne oraz starzeniowe wytypowanych materiałów. Jak również ocena szczelności i chemoodporności termoplastycznego linera. Zbiornik będzie wyposażony w system monitorowania za pomocą metody NDT oraz czujników piezoelektrycznych. Projekt zakłada powstanie linii technologicznej, na której zostanie wykonany demonstrator w postaci zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą.