prof. dr hab. inż. Janusz Płocharski

Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska