Właściwości mechaniczne

Zespół zajmuje się tematem szeroko pojętych badań wytrzymałości materiałów, zarówno w próbach zgodnych z normami jak i nietypowych.

Duża część prowadzonych badań dotyczy wyznaczania właściwości mechanicznych innowacyjnych materiałów dostępnych w niewielkich objętościach z wykorzystaniem miniaturowych próbek (próby rozciągania, zginie minidysków). Zespół specjalizuje się również w badaniach z wykorzystaniem bezkontaktowych pomiarów odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazów (ang. DIC) na obiektach o różnej wielkości (od elementów mikrostruktury do obiektów przemysłowych). Poza zagadnieniami związanymi z badaniami właściwości mechanicznych materiałów w ramach działalności zespołu wytwarzane są również spieki metodą PPS oraz prowadzone prace nad doborem materiałów do konkretnych zastosowań.  Kolejnym z obszarów aktywności zespołu jest opracowywanie ekspertyz przyczyn uszkodzeń elementów urządzeń/konstrukcji. 
 

Tematyki badawcze

 • Badania właściwości mechanicznych materiałów i rozwój nowych metod badawczych (m.in. rozciąganie minipróbek, Small Punch Test, pomiary naprężeń własnych)
 • Relacje mikrostruktura-właściwości
 • Pękanie i zmęczenie materiałów
 • Optyczne metody pomiaru odkształceń
 • Zastosowanie metody odwrotnej w badaniach właściwości mechanicznych materiałów
 • Efekt skali w badaniach właściwości mechanicznych
 • Ochrona korozyjna stopów magnezu (Warm Spray, Plasma Elecrolitic Oxidation, DLC)
 • Stopy Mg-Sn i ich przeróbka plastyczna
 • Stopy Ti-Nb do pracy w wysokiej temperaturze
 • Powłoki TBC
 • Dobór materiałów do pracy w agresywnym środowisku (m.in. powłoki ochronne dla przemysłu wydobywczego)
 • Spiekanie impulsowo-plazmowe
 • Metalurgia proszków (m.in. spieki Fe, Fe-Zr)
 • Materiały o rozdrobnionej mikrostrukturze otrzymywane metodami dużego odkształcenia plastycznego (m.in. ECAP, HPT, wyciskanie hydrostatyczne, walcowanie)
 • Badanie właściwości mechanicznych kompozytów polimerowych

Oferta badawcza

 • Próby wytrzymałościowe statyczne, dynamiczne, pełzanie
 • Próby wytrzymałościowe w temp. podwyższonej, do 1300°C
 • Próby wytrzymałościowe w temp. obniżonej do -150°z płynną regulacją, ciekły azot, ciekły hel
 • Pomiary przemieszczeń/odkształceń metodą cyfrowej korelacji obrazów (ang. DIC), laboratoryjne i w terenie
 • Próby wytrzymałościowe kompozytów (m.in. ASTM D3410, D6484, D7136/7137, D5961)
 • Próby wytrzymałościowe komponentów (m.in. spoiny)
 • Pomiary twardości
 • Ekspertyzy przyczyn uszkodzeń
   

Infrastruktura badawcza

 • hydrauliczne maszyny wytrzymałościowe (MTS 810 – 100 kN, MTS 858 - 25 kN
 • stanowisko horyzontalne z siłownikiem MTS – 15 kN
 • śrubowe maszyny wytrzymałościowe (Zwick 250 – 250 kN, Zwick 005 - 5 kN, Qtest 10 - 10 kN
 • maszyna wytrzymałościowa MTS Tytron – 250 N
 • zestaw uchwytów i stempli do prób wytrzymałościowych
 • zestaw ekstensometrów m.in.  do pomiarów wydłużenia/skrócenia, ugięcia, rozwarcia, ekstensometr długodrogowy, ekstensomter zanurzeniowy
 • twardościomierz Zwick ZHU 0.2 z możliwością rejestracji przebiegu indentacji
 • system do bezkontaktowych pomiarów odkształceń metodą 2D i 3D DIC (oprogramowanie Correlated SolutionsVic2d i Vic3d, kamery CCD, obiektywy dla różnych pól obserwacji, siatki kalibracyjne, statywy, oświetlenie)
 • piece do prób wytrzymałościowych (lampowy do 1300°C, dwa oporowe do 1200°C),
 • komory temperaturowe (duża: -150 – 600 °C, mała: -75 – 200 °C)
 • stanowisko do zginania minidysków w temp. -193 – 900 °C
 • specjalistyczne uchwyty do badań wytrzymałościowych kompozytów wg. norm ASTM D3410, D6484, D7136/7137, D5961
 • kamera szybka Optronis CamRecord (800x600 – 1000 kl/s, 400x300 2000 kl/s)
   

Projekty

Współpraca krajowa

 • Materials Engineers Group Sp. z o.o., Warszawa
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Politechnika Śląska, Katowice
 • Instytut Wysokich Ciśnień UNIPRESS, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Galactic, Rudna Mała
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk, Warszawa
 • Instytut Energetyki, Warszawa
   

Współpraca międzynarodowa

 • Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NASU, Ukraina
 • National Institute for Materials Science (NIMS), Japonia
 • Hermle Maschinenbau GmbH, Niemcy
 • University of Southampton, Wielka Brytania
 • Materiálový a Metalurgický Výzkum s.r.o., Czechy
 • Ufa State Aviation Technical University, Rosja
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła
zbigniew.pakiela@pw.edu.pl
22 234 87 24
Zakład Projektowania Materiałów