Propozycje tematów prac dyplomowych

Promotor Temat Rodzaj dyplomu
dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak Badanie wpływu mikrostruktury stali szynowych na ich odporność korozyjną. inż./mgr
dr inż. Bogusława Adamczyk-Cieślak Wpływ dodatku Cu na mikrostrukturę i wybrane właściwości srebra po dużym odkształceniu plastycznym. inż./mgr 
dr inż. Tomasz Borowski Mikrostruktura i właściwości powłok azotku niobu wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego. inż.
dr inż. Tomasz Borowski Właściwości mechaniczne i biologiczne powłok DLC po procesie utleniana. inż./mgr
dr inż. Tomasz Borowski Wpływ temperatury i czasu utleniania niobu na jego bioaktywność. inż./mgr
dr inż. Agnieszka Brojanowska Odporność korozyjna materiałów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym na działanie soli drogowej i jej zamienników. inż./mgr
dr inż. Agnieszka Brojanowska Optymalizacja składu elektrolitu opartego na kwasie fosforowym w procesie plazmowego utleniania elektrolitycznego (PEO) tytanu. mgr
dr inż. Witold Chromiński Wpływ gęstości dyslokacji na procesy wydzieleniowe w stopie Al-Mg-Si. mgr
dr inż. Anna Dobkowska Influence of deformation degree on microstructure and corrosion properties of pure magnesium. BSc/MSc
dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni Evaluation of the potential of microalgae encapsulated in sodium alginate high porous beads for efficient wastewater treatment. inż.
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Kompozyty in-situ Fe-TiC wytwarzane z wykorzystaniem proszków żeliwa. inż.
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Ukierunkowanie magnesów wiązanych Nd-Fe-B – żywica epoksydowa odlewanych odśrodkowo w polu magnetycznym. inż./mgr
prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara Badania ex-post zwilżalności i adhezji na granicy ceramika – stop metaliczny. inż./mgr
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Opracowanie procedury oceny grubości powłok niekonduktywnych na stalach ferro- i nieferromagnetycznych z wykorzystaniem defektoskopu prądowirowego. inż. 
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Ocena zmian twardości próbek po hartowaniu i odpuszczaniu w szerokim zakresie temperatury na podstawie analizy zmian parametrów prądowirowych oraz badań metalograficzne. inż. 
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Detekcja uszkodzeń zmęczeniowych inicjowanych w próbach wysokocyklowych  oraz ich ilościowy opis w oparciu o charakterystyki impedancyjne i badania metalograficzne. mgr
dr inż. Dominik Kukla (IPPT PAN) Ocena ilościowa sygnałów prądowirowych od liniowych defektów objętościowych na rurkach ferromagnetycznych wraz z opracowaniem i wykonaniem  próbek referencyjnych. mgr
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Charakterystyka pancerzyków okrzemek jako materiału do aplikacji inżynierskich. inż.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Struktura i właściwości rurek ze szwem ze stali austenitycznej 304 do aplikacji w przemyśle motoryzacyjnym. inż.
prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski Budowa i właściwości rurek światłowodowych stosowanych w układach sensorowych. inż.
dr inż. Paulina Latko-Durałek Wpływ dodatku przewodzących klejów termotopliwych na właściwości kompozytów CFRP. inż./mgr
dr inż. Paulina Latko-Durałek Analiza właściwości fizykochemicznych przewodzących filamentów do druku 3D techniką FDM. inż./mgr
dr inż. Paulina Latko-Durałek Analiza właściwości adhezyjnych przewodzących klejów termotopliwych. inż./mgr
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Wytarzanie proszków kompozytowych o osnowie metalicznej, pod kątem ich zastosowania do druku 3D. inż./mgr
prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz Wytwarzanie materiałów magnetycznych met. druku 3D. inż./mgr
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska Charakterystyka powłok na bazie WB2 zwiększających trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania. inż.
prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska Odporność korozyjna laminatów wielowarstwowych otrzymanych metodą zgrzewania wybuchowego. inż.
dr inż. Łukasz Sarniak Analiza oddziaływania temperatury i naprężenia i środowisk agresywnych na stal żarowytrzymałą P91 za pomocą zaawansowanych technik badawczych opartych o interakcję fali mechanicznej z efektami procesów degradacji. inż./mgr
dr inż. Łukasz Sarniak Zautomatyzowana analiza wyników badań połączeń spawanych ultradźwiękową techniką TOFD wykorzystująca sztuczną inteligencję. inż./mgr
dr inż. Łukasz Sarniak Ocena możliwości detekcji uszkodzeń korozyjnych rurociągów przesyłowych za pomocą fal kierowanych z propagacją osiową (Guided Waves). mgr
dr hab. inż. Andrzej Zagórski Ocena izolacyjności elementów konstrukcyjnych stosowanych w budownictwie wytwarzanych z kompozytów termoplastycznych z włóknem naturalnym. Opiekun pomocniczy: Ł. Gołębiowski. inż.
dr hab. inż. Andrzej Zagórski Wpływ zmiennych warunków przyspieszonego starzenia na właściwości kompozytów termoplastycznych z włóknem naturalnym. Opiekun pomocniczy: M. Jurczyk-Kowalska. inż./mgr
dr hab. inż. Joanna Zdunek Opis mikrostruktury oraz wybranych właściwości stopu Al z serii 6XXX po zgniocie na zimno i na gorąco. inż.