Wymiana międzynarodowa

Międzynarodowe wymiany studenckie umożliwiają odbycie części studiów za granicą, kształcenie w międzynarodowym środowisku, zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym przedsiębiorstwie, poznania innego kraju, jego języka i kultury.

Studenci Wydziału Inżynierii Materiałowej mogą brać udział w wymianach międzynarodowych w ramach programów Politechniki Warszawskiej: LLP-Erasmus, EUKLA, ATHENS, NUPACE, Leonardo da Vinci oraz umów bilateralnych.

W ramach programu Erasmus+ Wydział Inżynierii Materiałowej posiada podpisane umowy partnerskie z następującymi Uczelniami:

 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgia)
 • Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava (Czechy)
 • Vysoke uceni technicke v Brne (Czechy)
 • Université de Nantes (Francja)
 • Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (Francja)
 • ECAM LYON Ecole Catholique d'Artes et Métiers (Francja)
 • Ecole Nationale Supérieure des Mines de St-Etienne (Francja)
 • Friedrich-Alexander Universität Erlangen-Nürnberg (Niemcy)
 • Universita Politecnica delle Marche (Włochy)
 • National Technical University of Athens (Grecja)
 • Universidad Politécnica de Madrid (Hiszpania)

Informacje o programach wymiany międzynarodowej, dostępnych dla studentów Politechniki Warszawskiej można znaleźć na stronie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Warszawskiej. Dwa razy roku odbywa się spotkanie "WUT Exchange Day" dotyczące oferty programów. Więcej informacji na https://www.cwm.pw.edu.pl.

Designed by Freepik

Nasi studenci wykorzystują też możliwości, jakie daje The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE PW). Komitet Lokalny IASTE jest organizacją studencką zarejestrowaną przy Wydziale Inżynierii Materiałowej PW. IAESTE na szczeblu międzynarodowym współpracuje z różnymi agendami Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, a także z innymi organizacjami edukacyjnymi. Program IAESTE umożliwia studentom uczelni odbycie praktyk zawodowych poza granicami kraju. Praktyki trwają od 6 tygodni nawet do 18 miesięcy i są ściśle związane z kierunkiem studiów. Studenci w ramach praktyk programu IAESTE otrzymują wynagrodzenie w wysokości wystarczającej na pokrycie kosztów utrzymania w danym miejscu praktyki. Przeważająca większość praktyk odbywa się w języku angielskim.

Ponadto studenci Wydziału mają możliwość udziału w 2 miesięczne praktykach organizowanych przez National Institute for Materials Science (NIMS) w Tsukubie w Japonii w ramach WUT-NIMS Joint Graduate Program. Ich celem jest zainteresowanie studentów działalnością NIMS-u oraz wyłonienie potencjalnych osób gotowych podjąć staż w NIMS, w ramach studiów doktoranckich. Corocznie w praktykach tych uczestniczy 10 studentów WIM.
 

Piotr Wodecki, absolwent WIM PW 2008

Praktyki w firmie ElementSix w RPA, Springs koło Johannesburga – wrzesień – listopad 2007. Firma zajmuje się produkcja diamentów syntetycznych oraz gotowych narzędzi dla różnych gałęzi przemysłu, między innymi dla naftowego, drzewnego. „Praktyki niesłychanie ciekawe pod każdym względem, merytorycznie czysta inżynieria materiałowa. Pracowałem w laboratorium nad nowymi materiałami – oczywiście zawierającymi diament. Warunki, jakie zapewniła firma, były bardzo satysfakcjonujące, a ludzie po prostu wspaniali (okazało się, że żona szefa laboratorium jest Polką.:). No i przede wszystkim kraj, który miałem okazję, zwiedzić dość dokładnie, jest fascynujący (wyjazdy nad Ocean Indyjski, safari i wiele innych atrakcji przybliżały nam Czarny Ląd), a jako że byłem tam z kolegą z Wydziału – Piotrem Mielańczukiem – oraz Turkiem, który do nas dołączył, nie brakowało nigdy towarzyszy do eskapad. To był zastrzyk doświadczenia, wiedzy, no i oczywiście duża dawka prawdziwej Afryki. Szczerze polecam.

Paweł Prusko, absolwent WIM PW 2007

Miejsce: Pratt & Whitney Canada w Longueuil – Montreal (QC)
Temat: Lean Load Levelling – Project Engineering System

„W trakcie studiów na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej (WIM PW) miałem możliwość odbycia czteromiesięcznego stażu w zakładzie Pratt & Whitney Canada (PWC) w Montrealu, który zajmuje się produkcją silników lotniczych. O możliwości wyjazdu dowiedziałem się z ogłoszenia zamieszczonego na wydziale przez firmę PWC. Ogólnokrajowa rekrutacja została przeprowadzona przez zakład PWC w Kaliszu, w wyniku której zostały wybrane dwie osoby do odbycia stażu w Kanadzie. Wartym zaznaczenia jest fakt, iż wszystkie miejsca przypadły osobom z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Tematyka projektu wymagała ode mnie wykorzystania całej wiedzy zdobytej podczas studiów. W trakcie stażu rozwiązywałem rożne problemy, które pojawiły si´ podczas realizacji zadania. Dzięki praktyce w PWC mogłem zobaczyć, jak wygląda praca w dużym, międzynarodowym koncernie, który skupia w swoich szeregach zakłady z całego Świata (Brazylia, Chiny, Indie, USA, Niemcy, Polska). W trakcie pobytu mogłem poznać kulturę i historię Kanady oraz podziwiać piękno tamtejszej przyrody. Po powrocie z łatwością znalazłem pracę wykorzystującą umiejętności zdobyte w Pratt & Whitney Canada”.
 

Pełnomocnik Dziekana ds. Międzynarodowych i Krajowych Programów Edukacyjnych

dr hab. inż. Wojciech Święszkowski, prof. PW
ul. Wołoska 141, pok. 106b
 22 234 81 51
 wojciech.swieszkowski@pw.edu.pl
 

Więcej informacji o programach wymiany międzynarodowej znajduję się na stronie  Centrum Współpracy Międzynarodowej PW.