Nanomateriały i Nanotechnologie

Studenci zapoznają się z metodami wytwarzania materiałów o strukturze nanokrystalicznej (metale, ceramika, kompozyty) i o zróżnicowanej postaci (objętościowe, nanoproszki, nanowłókna, nanowarstwy). Zdobywają wiedzę na temat metod badania zarówno struktury, jak i właściwości nanomateriałów i wpływu nanostruktury na badane właściwości (mechaniczne, cieplne, chemiczne). Ponadto zapoznają się z podstawami metod modelowani komputerowego.