Zarząd

Zarząd:

  • Prezes: Michał Żakowski
  • Wiceprezes: Matylda Puchalska
  • Skarbnik: Dorian Żarna
  • Członek Zarządu - koordynator wydarzeń: Zofia Śmiałek
  • Członek Zarządu: Zofia Nowicka

Opiekun:

  • dr inż. Bartosz Michalski