Badania nieniszczące

Główny obszar działalności grupy koncentruje się wokół zagadnień związanych z rozwojem i aplikacjami zaawansowanych metod badań nieniszczących (NDT) w różnych gałęziach przemysłu, w szczególności w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, energetycznym i lotniczym. Wykorzystywane są nowoczesne urządzenia i techniki badawcze, a Zespół jest wysoko wykwalifikowany i ma wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

W kontekście zwiększenia bezpieczeństwa i wydłużania czasu eksploatacji badanych obiektów, realizowane prace badawczo-rozwojowe ukierunkowane są na dobór odpowiednich metod badawczych, optymalizację parametrów technik i urządzeń badawczych oraz uzyskanie właściwej wykrywalności wad, przy uwzględnieniu materiału, konstrukcji oraz parametrów pracy badanego obiektu.
 

Metody badawcze

 • Emisja akustyczna  – badania urządzeń ciśnieniowych, rurociągów przesyłowych, zbiorników, kratownic, masztów, suwnic, belek, ram, dźwigarów, konstrukcji szkieletowych, żurawi, podestów ruchomych etc.,
 • Badania ultradźwiękowe  - techniki konwencjonalne, technika TOFD, technika Phased Array i dalekozasięgowa defektoskopia ultradźwiękowa,
 • Badania prądowirowe - detekcja pęknięć powierzchniowych i podpowierzchniowych w materiałach konduktywnych, pomiary grubości powłok oraz warstw konduktywnych i niekonduktywnych, ocena zmian właściwości elektro-magnetycznych materiałów, badania rurek wymienników ciepła oraz technika Eddy Current Array,
 • Powierzchniowe metody NDT - badania wizualne , penetracyjne i magnetyczno-proszkowe,
 • Przenośna mikroskopia świetlna - badania mikrostruktury materiału za pomocą przenośnego mikroskopu świetlnego i techniką replik silikonowych oraz jakościowa i ilościowa analiza mikrostruktury,
 • Przenośne pomiary twardości  i przenośne badania parametrów wytrzymałościowych materiału (ABIT),
 • Pobieranie i badania małych próbek,
 • Przenośne pomiary składu chemicznego,
 • Badania termowizyjne.

Ofertę badawczą oraz zestawienie infrastruktury badawczej grupy zamieszczono na stronie wim.pw.edu.pl/NDT 
 

Projekty

 • PBS1/B6/8/2012 – Nieinwazyjne metody oceny degradacji fizyko-chemicznej i mechanicznej elementów konstrukcji kompozytowych (KOMPNDT)
 • POIG.01.03.01-14-074/12 - Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych (POIG 1.3.1.)
 • LIDER/18/44/L-3/NCBR/2012 – Metodyka charakteryzowania, w rzeczywistym stanie degradacji, materiału i połączeń spawanych ciśnieniowych rurociągów technologicznych do transportu substancji chemicznych o temperaturze niższej od minus 100°C z wykorzystaniem Emisji Akustycznej
 • BG1/OPTIDRILLTEC/13 - Optymalizacja parametrów wierceń, w tym dobór technologii wiercenia, narzędzi, płynów wiertniczych i cementownia otworów pionowych i horyzontalnych dla eksploatacji złóż gazu łupkowego (OPTDRILLTEC)
 • PBS3/B5/40/2015 – Opracowanie nieniszczących metod charakteryzacji warstw nawęglanych w kołach zębatych (AIRLOT)
 • POIR/01.02.00-18-1 - Badania i rozwój nowych, innowacyjnych metod projektowania i wytwarzania kompozytowych lotniczych struktur pierwszorzędowych   
 • LIDER/0018/L-7/2015 - Nowy kompleksowy sposób oceny stanu technicznego urządzeń ciśnieniowych instalacji eksploatowanych w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, wykorzystujący analizy sygnałów emisji akustycznej, pola naprężeń konstrukcji i stanu degradacji materiału.
 • POIR.01.01.01-00-0208/17 - Automatyczna linia kontroli i badania jakości pierścieni i obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru wad wewnętrznych metodą PA, pomiaru błędów kształtu przy użyciu głowic pomiarowych 3D oraz badania własności mechanicznych SMART-HARD.
 • POIR.04.01.01-00-0010/18 (INGA) - Multilateralny małośrednicowy otwór odgazowujący pokłady węgla - MINE GAS SLIMHOLE DRILLING (MIGASLIDRILL)
 • POIR.04.01.01-00-0052/18 (INGA) - Opracowanie technologii nieniszczącego diagnozowania gazociągów w oparciu o magnetyczną metodę bezkontaktową i sensory zintegrowane z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego
 • Ścieżka dla Mazowsza (MAZOWSZE/0141/19) - Opracowanie inteligentnej konstrukcji ciśnieniowego zbiornika kompozytowego z uchylną dennicą
 • POIR.01.01.01-00-0085/21 - Opracowanie nowej generacji płytek ceramicznych o ulepszonych użytkowych oraz z wykorzystaniem surowców wtórnych.
    

Kontakt

dr inż. Łukasz Sarniak
lukasz.sarniak@pw.edu.pl
22 234 87 42
Zakład Projektowania Materiałów