Materiały magnetyczne

Grupa badawcza zajmuje się otrzymywaniem, charakteryzacją i zastosowaniami materiałów magnetycznych.

W ponad trzydziestoletniej historii istnienia grupy prowadzono badania nad magnesami Alnico (odlewanymi i spiekanymi) oraz magnesami na bazie metali z grupy ziem rzadkich, głównie Nd-Fe-B. Otrzymywano i badano materiały z zastosowaniem mi.in. spiekania proszków, prasowania na gorąco, mechanicznej syntezy stopów, szybkiego chłodzenia cieczy oraz metod wodorowych (HD i HDDR). Te ostatnie techniki stosowane są do recyklingu magnesów spiekanych w celu uzyskania proszków do wiązania polimerem.

Oprócz materiałów magnetycznie twardych prowadzone są także badania w zakresie stopów z magnetyczną pamięcią kształtu, materiałów magnetokalorycznych i miękkich magnetyków.
 

Tematyki badawcze

 • Materiały magnetycznie twarde i miękkie
 • Technologie proszkowe
 • Materiały magnetokaloryczne
 • Metody wodorowe i kompozyty magnetyczne
 • Zastosowanie metod przyrostowych do wytwarzania materiałów magnetycznych
   

Oferta badawcza

 • Badania parametrów magnetycznych
 • Charakteryzacja struktury i mikrostruktury materiałów magnetycznych
 • Opracowywanie technologii materiałów magnetycznych
 • Badania przyspieszonego starzenia
 • Projektowanie urządzeń z zastosowaniem materiałów magnetycznych
   

Infrastruktura badawcza

 • Magnetometr z wibrującą próbką VSM 7410
 • Magneśnica impulsowa z polem 5 T
 • Urządzenia do badań struktury krystalicznej i magnetycznej oraz mikrostruktury
 • Prasa do prasowania w wysokiej temperaturze i w polu magnetycznym
 • Piece do spiekania i obróbki cieplnej w atmosferze ochronnej
 • Stanowisko do badania procesów wodorowania stopów na bazie metali z grupy ziem rzadkich
   

Projekty

Współpraca krajowa

 • Evitron sp. z o.o., Police | mgr inż. Aleksander Gardocki

Kontakt

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz
marcin.leonowicz@pw.edu.pl
22 234 84 50
Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych