2020

mgr inż. Agata Mori, 18.12.2020

"Nickel-free oxide dispersion strengthened austenitic steels- manufacturing, microstructure, properties"

mgr inż. Sylwia Przybysz, 22.09.2020

"Analiza anizotropii właściwości mechanicznych stopu miedzi CuCrZr oraz stopu aluminium 6060 po procesie wyciskania hydrostatycznego"

mgr inż. Alicja Kosik-Kozioł, 15.09.2020

"Three-dimensional tissue scaffolds fabrication for Osteochondral Tissue Engineering"

mgr inż. Chiara Rinoldi, 08.09.2020

"Spun Fiber-based Scaffolds for Tendon Tissue Engineering"

mgr inż. Jaroslaw Żelazko, 22.07.2020

 "Zastosowanie przekształcenia Laplace’a do wyznaczania parametrów radiacyjnych centrów defektowych w monokryształach krzemu metodą niestacjonarnej spektroskopii fotoprądowej”

mgr inż. Milena Koralnik, 24.06.2020

"Wpływ osiowo-symetrycznych metod odkształcania na kształtowanie mikrostruktury oraz zmęczenie niskocyklowe przemysłowego stopu aluminium 6063"

mgr inż. Aleksander Gardocki, 06.03.2020

"Magnesy trwałe o osnowie termoplastycznej wytwarzane metodą wtrysku"

mgr inż. Milena Kurkowska, 28.02.2020

„Bezprądowa metalizacja wielościennych nanorurek węglowych oraz jej wpływ na przewodność elektryczną i wybrane właściwości kompozytów epoksydowych” 

mgr inż. Joanna Szymańska, 24.01.2020

„Otrzymywanie i badania lekkich proppantów ceramicznych przeznaczonych do efektywnego wydobycia gazu z formacji łupkowych”