mgr inż. Justyna Tomaszewska - 05.07.2017

„Nanomodyfikacje polimerowe filtrów wgłębnych do oczyszczania wody i usuwania     jonów arsenu”

Streszczenie (.pdf, 311,91 kB)
Recenzja - prof. Łojkowski (.pdf, 1,05 MB)
Recenzja - prof. Narkiewicz (.pdf, 1,21 MB)