Posiedzenie z dn. 25.11.2022

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
 2. Powołanie komisji skrutacyjnej
 3. Informacje Dziekana
  • Sprawozdanie z działalności Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2021/2022 (uchwała nr 210/XV/2022) - USOS ankieter głosowanie jawne
 4. Sprawy osobowe
  • a. Zatrudnienie dr inż. Piotra Śpiewaka na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych w wymiarze 0,5 etatu w projekcie „Zaawansowane biokompozyty dla gospodarki jutra BIOG-NET” (uchwała nr 211/XV/2022) - USOS ankieter głosowanie tajne
  • b. Ogłoszenie konkursu na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych, w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych Wydziału Inżynierii Materiałowej (uchwałanr 212/XV/2022) - USOS ankieter głosowanie jawne
  • c. Wyrażenie opinii w przedmiocie przyznania prof. dr hab. inż. Tadeuszowi Wierzchoniowi statusu Emerytowanego Profesora Politechniki Warszawskiej (nr 213/XV/2022) - USOS ankieter głosowanie tajne
 5. Sprawy dydaktyczne
 6. Głosowanie nad wprowadzeniem do oferty przedmiotów obieralnych na studiach II stopnia dwóch przedmiotów:
  • a. Inżynieria materiałowa w kryminalistyce – dr inż. Ewa Ura – Bińczyk (nr 214/XV/2022) USOS ankieter głosowanie jawne
  • b. Inżynieria materiałowa w badaniu i konserwacji zabytków archeologicznych – dr inż. Agnieszka Brojanowska (nr 215/XV/2022) USOS ankieter głosowanie jawne
 7. Przedstawienie propozycji zmian w programie studiów I stopnia
 8. Sprawy wniesione
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Wydziału (nr 216/XV/2022) – głosowanie jawne przez podniesienie ręki
 10. Zamknięcie posiedzenia Rady
   
Uchwały nr 210-216 » (.pdf, 277,71 kB)