Opracowanie metody badań naprężeń szczątkowych z wykorzystaniem cyfrowej korelacji obrazów 3D

Numer: 2016/21/D/ST8/02019
Program/Konkurs: Sonata
Jednostka finansująca: NCN
Kierownik projektudr inż. Tomasz Brynk
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2017-2020

Opis
W ramach projektu planowane jest opracowanie ulepszonej metody badań naprężeń szczątkowych, w której tradycyjnie stosowane rozety tensometryczne mierzące odkształcenia wokół nawiercanych otworów zostaną zastąpione bezkontaktowymi pomiarami przemieszczeń metodą cyfrowej korelacji obrazów (3D DIC). Planowane jest zbudowanie stanowiska testowego, stworzenie modelu Metody Elementów Skończonych (MES) oraz algorytmów komputerowych realizujących obliczenia z wykorzystaniem metody odwrotnej. Po opracowaniu i zbudowaniu stanowiska badawczego planowane są wstępne pomiary służące ocenie dokładności proponowanej metody. Docelowo opracowane stanowisko i algorytmy obliczeniowe zostaną wykorzystane do badań naprężeń szczątkowych w materiałach poddanych procesom dużego odkształcenia plastycznego.