Opracowanie technologii odzysku metali szlachetnych i metali ziem rzadkich do produkcji elementów węglanowych ogniw paliwowych

Numer: POIR.01.02.00-00-0086/17-00
Program/Konkurs: POIR
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. PW (ze strony Politechniki Warszawskiej)
Funkcja: podwykonawca
Czas realizacji: 2015-2018

Opis
Celem projektu jest udoskonalenie procesu recyklingu metali szlachetnych i metali ziem rzadkich oraz niklu za pomocą magnetyczno-elektrostatycznej separacji, co ma na celu poprawę parametrów łańcucha procesów przeróbki odpadów przemysłowych, głównie poprzez uzyskanie bardziej wartościowych produktów dedykowanych do zastosowania w węglanowych ogniwach paliwowych.