Opracowanie materiałów piezorezystywnych dla mikroczujników elektromechanicznych o dużej czułości przeznaczonych do pracy w środowiskach agresywnych, przy użyciu symulacji komputerowych i eksperymentów

Akronim: PIRES
Numer: POL-SIN IV/3/2018
Program/Konkurs: IV konkurs w ramach współpracy polsko-singapurskiej
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. PW (ze strony Politechniki Warszawskiej)
Funkcja: konsorcjant
Czas realizacji: 2018-2020

Opis
Celem projektu jest opracowanie czujnika piezorezystywnego o dużej czułości przeznaczonego do pracy w trudnych warunkach. Cel ten wynika z faktu, że obecnie używane w czujnikach MEMS materiały piezorezystywne, takie jak krzem, nie nadają się do pracy w podwyższonych temperaturach. Węglik krzemu nie posiada tego ograniczenia, jego wadą jest natomiast mniejsza czułość, którą potencjalnie można zwiększyć przy użyciu odpowiedniego rodzaju domieszek. W ramach projektu wykorzystane zostanie podejście pozwalające na przetestowanie nieosiągalnej eksperymentalnie liczby kombinacji typów i zawartości atomów domieszek. Podejście to opiera się na wykorzystaniu symulacji komputerowych o wysokiej wydajności do wyłonienia najbardziej obiecujących struktur atomowych. Materiały o wybranych składach chemicznych zostaną następnie wytworzone i wykorzystane do produkcji rzeczywistych mikroczujników, których testy pozwolą na weryfikację wykonanych symulacji. Połączenie symulacji komputerowych z badaniami eksperymentalnymi pozwoli na maksymalizację szans na odkrycie nowych materiałów o pożądanych właściwościach.