Innowacyjne węglanowo-ceramiczne materiały kompozytowe jako technologie wychwytu i utylizacji CO2 dla zrównoważonej energetyki

Numer: M-ERA_NET2/2016/04/2017
Program/Konkurs: M-ERA.NET 2
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. PW
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2017-2020

Opis
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych materiałów kompozytowych w postaci stałej osnowy infiltrowanej stopionymi węglanami, jako materiałów funkcjonalnych w ogniwach paliwowych i membranach do wychwytu CO2. Badania obejmują wydajność i żywotność tych systemów w zakresie inżynierii materiałowej w każdej skali (atomowej, mikro- i makroskopowej), łącząc badania doświadczalne z zaawansowanym modelowaniem numerycznym. Projektowanie materiałów ma na celu opracowanie nowych kompozytów o zoptymalizowanych właściwościach transportu, poprzez dopasowanie przewodności naładowanych frakcji (jonów węglanowych, elektronów, jonów tlenowych i jonów wodorowych) w każdej fazie i na powierzchni podziału faz. Projektowane materiały będą charakteryzowanie technikami spektroskopii, mikroskopii, oraz tomografii komputerowej.