Innowacyjne materiały na osnowę elektrolitu dla węglanowych ogniw paliwowych

Akronim: MATRIX
Numer: PL-TW14/2/2016
Program/Konkurs: współpraca polsko-tajwańska
Jednostka finansująca: NCBR
Kierownik projektudr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. PW
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2016-2019

Opis
Głównym celem projektu jest poprawa wydajności węglanowych ogniw paliwowych przy użyciu materiałów dedykowanych na osnowę elektrolitu. Zastosowane zostaną metody polegające na wykorzystaniu nowych materiałów opartych o tlenki cyrkonu lub ceru oraz wzmocnienie osnowy poprzez zastosowanie materiału zawierającego włókna ceramiczne. Metody te są wzajemnie komplementarne i mogą w połączeniu prowadzić do poprawy wydajności i trwałości ogniw MCFC.