Super-IcePhobic Surfaces to Prevent Ice Formation on Aircraft

Akronim: Phobic2Ice
Numer: 690819
Konkurs: H2020-EU.3.4. - SOCIETAL CHALLENGES - Smart, Green And Integrated Transport
Jednostka finansująca: Komisja Europejska
Kierownik projektu: dr inż. Rafał Kozera
Funkcja: podwykonawca
Czas realizacji: 2016-2019

 
Opis
 
Osadzanie się lodu stanowi poważny problem dla statków powietrznych, ponieważ obecność nawet słabo widocznej warstwy może poważnie ograniczyć działanie elementów takich jak skrzydła, śmigła, stateczniki czy czujniki. Projekt PHOBIC2ICE ma na celu rozwój technologii i modeli wykorzystywanych w symulacjach numerycznych w celu uniknięcia lub złagodzenia tego zjawiska. Projekt PHOBIC2ICE umożliwia zaprojektowanie i wykonanie powierzchni oraz powłok o podwyższonych właściwościach hydro- i lodofobowych. W ramach projektu opracowanych zostanie kilka rodzajów powłok polimerowych, metalicznych, ceramicznych i hybrydowych wykorzystujących różne metody nakładania (m.in. natryskiwanie plazmowe, CVD, PVD). Ponadto, przy użyciu obróbki laserowej zostaną wytworzone steksturowane powierzchnie na stopach metali lekkich. Wytworzone próbki będą badane m.in. w lodowym tunelu aerodynamicznym oraz w warunkach rzeczywistych podczas lotu samolotu.

Projekt koncentruje się również na gromadzeniu podstawowej wiedzy o zjawiskach związanych z zagadnieniami lodofobowości. Informacje te pozwolą lepiej zrozumieć proces osadzania się lodu na różnych powierzchniach.