Projekt „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych” RPMA.01.01.00-14-e214

Głównym celem projektu jest rozbudowa infrastruktury badawczej wraz z niezbędnym zapleczem do prowadzenia badań naukowych oraz prac wdrożeniowych we współpracy z przedsiębiorstwami. Powstająca infrastruktura w ramach projektu będzie wykorzystywana do realizacji projektów badawczych, prac rozwojowych z zakresu technologii materiałowych i sensorycznych, systemów do  magazynowania i przetwarzania energii, elektromobilności, systemów lotniczych i autonomicznych i innowacyjnych materiałów. W ramach projektu powstaną dwa laboratoria, które są dostosowane do obszarów tematycznych projektu i będą wyposażone w aparaturę o wysokim stopniu zaawansowania.

Laboratorium technologii materiałowych i sensorycznych, zlokalizowane na terenie Politechniki Warszawskiej z siedzibą w Warszawie, w którym będą realizowane tematy badawcze z zakresu układów przetwarzania i magazynowania energii.

Celem projektu w tym obszarze jest opracowanie nowych materiałów oraz stworzenie warunków do rozwoju, innowacyjnych prototypów systemów przetwarzania i magazynowania energii oraz sensorów, a także innowacyjnych zintegrowanych układów łączących wiele różnorodnych sensorów lub sensory z magazynem/źródłem energii w kompaktowym urządzeniu. Dlatego też infrastruktura laboratorium koncentruje się przede wszystkim na urządzeniach technologicznych umożliwiających otrzymywanie układów cienkowarstwowych oraz na aparaturze do charakteryzacji otrzymanych prototypów urządzeń.

Laboratorium systemów lotniczych i autonomicznych zlokalizowane na terenie ośrodka Politechniki Warszawskiej w miejscowości Sierakowo k. Przasnysza, w którym realizowane będą cele związane systemami bezzałogowymi i lekkiego lotnictwa oraz monitorowaniem przestrzeni powietrznej.

Zaplanowana w projekcie infrastruktura tego laboratorium będzie służyć do opracowania innowacyjnej technologii, która pozwoli na rozwój sektora lotniczego w naszym kraju oraz rozszerzenie współpracy międzynarodowej w tym zakresie. Jednym z celów tego obszaru jest budowa w przemyśle krajowym potencjału rozwoju technologii małych statków powietrznych, autonomicznych lotów systemów bezzałogowych poza horyzont, współdziałania systemów monitorowania przestrzeni powietrznej, a także technologii związanych z ekologią, magazynowaniem energii i efektywnością energetyczną systemów bezzałogowych i lekkiego lotnictwa.

W zakresie lotnictwa projekt koncentruje się na badaniach lotów dronów poza horyzont, badaniach ich efektywności energetycznej w dalekich lotach z wykorzystaniem prądów termicznych oraz wzajemnego położenia w formacji. Pozwoli również na badania i rozwój konstrukcji platform lotniczych general aviation.

 

Całkowita wartość projektu: 60 312 000,00 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 39 796 153,11 zł

Logotypy informujące o dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego