Podsumowanie roku 2021

Grafika

Spójrzmy jeszcze raz na rok 2021 i podsumujmy jego najważniejsze wydarzenia.

30-lecie

Rok 2021 to przede wszystkim obchody 30-lecia powstania wydziału, które odbyły się 30 września. Tego dnia rozpoczęliśmy też nowy Rok Akademicki. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za obecność podczas tak ważnej dla naszego Wydziału uroczystości, za miłe słowa, gratulacje i życzenia.

   

Wyróżnienia dla naszych naukowców

Prof. Tadeusz Kulik, prof. Małgorzata Lewandowska i prof. Wojciech Święszkowski znaleźli się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2020, przygotowanym przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

Prof. Andrzej Olszyna i prof. Agnieszka Jastrzębska otrzymali Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej.

Medale Komisji Edukacji Narodowej odebrali dr inż. Rafał Wróblewski i dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni.

Profesorowie: Halina Garbacz, Elżbieta Jezierska, Wiesław Świątnicki i Krzysztof Rożniatowski zostali laureatami 13. Gali Złotej Kredy.

Pod koniec roku prof. Krzysztof Rożniatowski został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Stereologicznego.

Zespół, w którego pracach uczestniczyła dr inż. Magdalena Jurczyk-Kowalska otrzymał Srebrny Medal Na Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®.

Nagrody Ministra Edukacji i Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców w roku 2021 uzyskali mgr inż. Donata Kuczyńska-Zemła, dr inż. Justyna Zygmuntowicz, dr inż. Milena Leszczyńska oraz dr inż. Mirosław Kruszewski z Uczelnianego Centrum Badawczego „Materiały funkcjonalne”.

Dr inż. Jan Wróbel w marcu otrzymał grant obliczeniowy pt. "Development of machine learning potential for Ta-Ti-V-W high-entropy alloys" w ramach europejskiego konkursu PRACE. Projekt ten jest realizowany we współpracy z Prof. Duc Nguyen-Manh z Culham Centre for Fusion Energy oraz Dr Mihai-Cosmin Marinica z CEA. W grudniu nasz naukowiec dołączył do grona jury, które oceniało obronę pracy doktorskiej Océane Buggenhoudt z CEA na Universite Paris-Saclay.

Spółki spin-off AMAZEMET i MaterialsCare, prezentowały swoje najnowsze rozwiązania w druku 3D na targach Formnext. Wydarzenie odbyło się w listopadzie we Frankfurcie. Także w listopadzie, AMAZEMET otrzymał wyróżnienie w kategorii „Innowacyjna Firma”, w XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

  
Nasi naukowcy w minionym roku realizowali 81 projektów badawczych, w tym 16, które otrzymały dofinansowanie w 2021 roku. O części z nich pisaliśmy na naszej stronie internetowej:

W sumie, w 2021 roku złożono 77 wniosków w konkursach NCBR, NCN i innych.
 

W ubiegłym roku ukazał się również Katalog Zespołów Badawczych prezentujący opis 19 grup badawczych i 8 laboratoriów z Wydziału Inżynierii Materiałowej.

   

Dydaktyka

Rok 2021 to także sukcesy w dydaktyce. Projekt "Nowa jakość kształcenia w obszarze inżynierii tkankowej" prof. Wojciecha Święszkowskiego otrzymał dofinansowanie w pierwszym konkursie na granty dydaktyczne w ramach IDUB PW. 

Dr inż. Agnieszka Brojanowska poprowadziła dwa nowe przedmioty na studiach I stopnia: zajęcia obieralne (wykład i laboratorium) "Zaawansowane Metody Badań Właściwości Korozyjnych Materiałów", dla studentów 7 semestru oraz ćwiczenia laboratoryjne "Typ zniszczeń korozyjnych" dla studentów 5 semestru. Ćwiczenia realizowane są w ramach programu NERW dla przedmiotu „Korozja laboratorium”, we współpracy z dr. inż. Tomaszem Borowskim.

Dr inż. Ewa Ura-Bińczyk we współpracy z dr. inż. Hubertem Matysiakiem z firmy Baker Hughes poprowadziła nowe zajęcia "Odlewnicze stopy niklu przeznaczone na łopatki turbin gazowych". Na ćwiczeniach i wykładzie omawiana jest mikrostruktura i właściwości łopatek z nowoczesnych stopów niklu oraz technologia ich wytwarzania. W zajęciach uczestniczą studenci 5 i 7 semestru studiów I stopnia.

Prodziekan ds. Studenckich, dr inż. Rafał Wróblewski ukończył I etap programu "Mistrzowie dydaktyki" i kurs Nakręcona Nauka.

 

Sukcesy studentów

Zuzanna Krawczyk wraz z zespołem stanęła na podium w Challenge Labs, którego organizatorem jest Wspólnota Wiedzy i Innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Po raz 12. z rzędu ósemka wioślarska reprezentująca Politechnikę Warszawską, a w niej student naszego wydziału - Jakub Ciftci, pokonała zespół z Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileuszowy, 70. już wyścig odbył się w październiku podczas V Amatorskich Mistrzostw Warszawy w Wioślarstwie.

Koło Naukowe Wakans, we współpracy z Kołem Naukowym FiberTeam z WEiTI, pozyskało dofinansowanie z Rady Kół Naukowych PW na realizację projektu pt.: „Zastosowanie i weryfikacja światłowodowego systemu pomiarowego do miniaturowych silników odrzutowych, wykorzystujących wytworzone addytywnie elementy z metalu”.

Studenci z Koła Biomaterials zdobyli grant rektorski dla studenckich kół naukowych na "Badania elektroaktywnych kompozytów polimerowo-ceramicznych w celu stworzenia sztucznych mięśni".

  

Rankingi

Ranking Studiów Inżynierskich 2021 miesięcznika Perspektywy po raz kolejny wykazał, że wydziałem, który najlepiej w Polsce kształci na kierunku Inżynieria Materiałowa jest Wydział Inżynierii Materiałowej PW.

W rankingu QS by Subject dyscyplina Materials Sciences na Politechnice Warszawskiej została sklasyfikowana na pierwszym miejscu w Polsce.

 

Współpraca z przemysłem

W ramach współpracy z przemysłem realizowane były liczne prace badawcze, m.in w ramach „Bonów na Innowacje”. Podpisano także umowy z Fabryką Broni „Łucznik” oraz firmą Cersanit S.A.

Laboratorium Badań dla Przemysłu przeszło pozytywnie audyty UDT oraz PCA. W połowie roku rozszerzono zakres uznania w UDT o nową metodę „Badanie odporności na pękanie metali, w tym spoin” PN-EN ISO 6892-1:2020-05, PN-EN ISO 15653:2018-03, a z końcem roku o Procedurę AT 01 „Urządzenia ciśnieniowe” o naziemne zbiorniki LPG.

WIM sprawując w obecnej kadencji przewodnictwo w Szkole Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych PW, koordynował prace nad rozwinięciem dotychczasowej działalności Szkoły, związane z powołaniem Klastra Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych. W ramach przygotowań do powołania Klastra odbyło się spotkanie interesariuszy, w którym udział wzięli przedstawiciele m.in. firm: Grupa Azoty S.A, Anwil S.A., PKN Orlen S.A., Grupa INCO S.A., BASF Polska Sp. z o.o., Ceramika Paradyż Sp. z o.o., Cersanit S.A., PUH Exmot Sp. z o.o., PFTechnology Sp. z o.o., OGNIOCHRON S.A. oraz Amargo Sp. z o.o. sp. k. Inauguracja prac Klastra przewidywana jest na początek II kwartału 2022 roku.

 

Gotowi na 2022 rok

Cieszy mnie bardzo, że wspominając miniony rok, mamy tak wiele powodów do dumy i zadowolenia. - mówi Dziekan prof. Jarosław Mizera i dodaje: Przed nami kolejne wyzwania i cele do osiągnięcia. Mam nadzieję, że 2022 rok będzie co najmniej tak samo pomyślny i szczęśliwy. Wszystkim pracownikom życzę powodzenia w realizowaniu swoich zamierzeń oraz satysfakcji z wykonywanej pracy, a studentom wiele radości ze studiowania.