Projekt badawczy prof. Jarosława Mizery z dofinansowaniem IDUB

Projekt pn. „Wytwarzanie hybrydowe nadstopu niklu Inconel 713C w oparciu o technologię przyrostową LPBF na podłożach odlewniczych - mikrostruktura, właściwości oraz ich aberracje” otrzymał grant badawczy w ramach konkursu Technologie Materiałowe-3.

W trzeciej edycji konkursu Rada POB Technologie Materiałowe do finansowania skierowała 9 projektów: 2 projekty w konkursie Start i 7 w konkursie Advanced.
 

Więcej na stronie badawcza.pw.edu.pl.