Stypendia dla wybitnych młodych naukowców

laureatki stypendium

Miło nam poinformować, że nagrodę Ministra Edukacji i Nauki dla Wybitnych Młodych Naukowców w roku 2021 uzyskały mgr inż. Donata Kuczyńska-Zemła i dr inż. Justyna Zygmuntowicz.

Gratulujemy także dr. inż. Mirosławowi Kruszewskiemu z Uczelnianego Centrum Badawczego „Materiały funkcjonalne”.

Stypendiami Ministra zostali uhonorowani młodzi naukowcy prowadzący innowacyjne badania naukowe o wysokiej jakości oraz posiadający imponujące osiągnięcia naukowe o wysokim prestiżu i międzynarodowym wydźwięku.

W sumie minister przyznał w tym roku 217 stypendiów. Lista laureatów znajduje się na stronie www.gov.pl.