Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Inżynierii Materiałowej, Wołoska 141, pok. 005

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: poniedziałki w godz. 12:00-13:00 i środy w godz. 11:00-12:00
 • w sem. letnim: wtorki w godz. 10:00-12:00
    

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1991 (mgr inż. inżynierii materiałowej)
 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, 1992 (mgr inż. mechanik)
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1998
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2018

Staże zagraniczne

 • University of Reading, Wielka Brytania, 1995
   

Działalność naukowa

Projektowanie, wytwarzanie oraz badanie procesu krystalizacji szkieł metalicznych, badanie struktury i właściwości amorficzno-nanokrystalicznych oraz polikrystalicznych stopów o właściwościach magnetycznych. Główny obszar obecnych zainteresowań naukowych obejmuje głównie miękkie magnetycznie szkła metaliczne i stopy amorficzno-nanokrystaliczne o wysokiej magnetyzacji i małej stratności. Dr hab. J. Ferenc realizował także projekty badawcze dotyczące materiałów wykazujących efekt magnetokaloryczny w temperaturze pokojowej.

Wykorzystywana aparatura to przede wszystkim urządzenia do odlewania amorficznych taśm (melt-spinner), młynki kulowe, piece, kalorymetry (DSC i DTA), histerezografy, dyfraktometry rentgenowskie, oraz urządzenie Physical Property Measurement System (PPMS) służące do pomiarów różnych właściwości fizycznych w temperaturze 1,9 – 400 K i w polu magnetycznym do 9 T.

Udział w realizacji 2 międzynarodowych projektów badawczych i 11 krajowych projektów badawczych, w tym w dwóch z nich jako kierownik projektu.

Sekretarz Sekcji Materiałów Metalowych Komitetu Inżynierii Materiałowej i Metalurgii PAN.
  

Publikacje

 1. K. Ziewiec, M. Wojciechowska, J. Ferenc, M. Lis, D. Mucha, J. Morgiel, A. Ziewiec: Thermal characteristics and amorphization in plasma spray deposition of Ni-Si-B-Ag alloy, J. Alloys Compd. 710 (2017) 685.
 2. J. Ferenc, M. Kowalczyk, R. Wróblewski, G. Cieślak, K. Sielicki, M. Leonowicz, T. Kulik: Entropy Change Calculations for Pure Gd and a Ni-Mn-Cu-Ga Heusler Alloy: Constant Field vs. Constant Temperature Experiment; Acta Phys. Pol. A 128 (2015) 111.
 3. J. Ferenc, M. Kowalczyk, T. Erenc-Sędziak, G. Cieślak, T. Kulik: Mechanical Testing of Iron-based Bulk Metallic Glasses and Their Suitability for Force Sensors, EPJ Web of Conf. 40 (2013) 16001.
 4. J. Ferenc, T. Erenc-Sędziak, M. Kowalczyk, T. Kulik: The supercooled liquid region span of Fe-based bulk metallic glasses, J. Alloys Compd. 495 (2010) 327.
 5. J. Ferenc, M. Kowalczyk, T. Erenc-Sędziak, X. B. Liang, G. Vlasák, T. Kulik: Magnetic anisotropy of nanocrystalline HITPERM-type alloys and its correlation with application, Solid State Phenom. B 154 (2009) 169.

Nagrody

 • 2006: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za monografię pt. „Spawalnicze gazy osłonowe i palne”, aut.: K. Ferenc i J. Ferenc
 • 2005: Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za cykl artykułów dotyczących opracowania technologii wytwarzania funkcjonalnych i konstrukcyjnych materiałów nanokrystalicznych z wykorzystaniem metod krystalizacji szkieł metalicznych i syntezy mechanicznej
 • 1999: Wyróżnienie za udział w pracach zespołu Politechniki Warszawskiej nagrodzonego Nagrodą  zespołową JM Rektora Politechniki Warszawskiej stopnia I za osiągnięcia naukowe w roku 1999, za książkę pt. „Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń”, aut.: K. Ferenc i J. Ferenc

Monografie

 • Szewczyk, H. Szymczak, J. Ferenc, M. Kowalczyk, T. Kulik, M. Leonowicz, K. Sielicki, R. Wróblewski, Ł. Hawełek, P. Włodarczyk, M. Polak, P. Zackiewicz, R. Kolano, M. Hreczka, M. Kamińska, A. Kolano-Burian, W. Maziarz: Schładzanie magnetyczne – rozdział w pracy zbiorowej pod red. A. Kolano-Burian: Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych, Wydawnictwo Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, 2015
 • K. Ferenc, J. Ferenc: Spawalnicze gazy osłonowe i palne, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2005