Szkoła Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych

Studenci kierunków:

  • Inżynieria Materiałowa,
  • Technologia Chemiczna,
  • Biotechnologia
  • oraz Inżynieria Chemiczna i Procesowa

odbywają zajęcia I-go roku studiów według wspólnego programu w ramach Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych, utworzonej przez trzy wydziały Politechniki Warszawskiej: Wydział Inżynierii Materiałowej, Wydział Chemiczny oraz Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Cechą realizowanego programu kształcenia jest interdyscyplinarność treści programowych, co wzmacnia pozycję absolwenta na rynku pracy, ułatwiając współpracę z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i różnych gałęzi gospodarki.

Studia w ramach Szkoły to:

  • niezależna rekrutacja na każdy z wydziałów wchodzących w skład Szkoły,
  • zajęcia na I roku studiów inżynierskich według wspólnego programu,
  • zajęcia prowadzone przez najlepszych specjalistów w swojej dziedzinie,
  • możliwość zmiany wydziału w ramach Szkoły po I roku studiów,
  • swobodny wybór kierunku studiów magisterskich w ramach Szkoły na zintegrowane studia doktoranckie.

Celem dziedzin nauki, jakie reprezentują wydziały wchodzące w skład Szkoły, jest przetwarzanie materii tak, aby nabrała cech, które czynią ją przydatną dla techniki i użyteczną dla człowieka. Połączenie wiedzy i możliwości badawczych trzech, zintegrowanych w ramach Szkoły, dziedzin nauki pozwala na zrealizowanie tego celu od poziomu syntezy substancji lub ich pozyskiwania z zasobów przyrody aż do optymalizacji budowy i właściwości uzyskanych materiałów. Działania takie mogą być prowadzone w szerokim zakresie – od poznania elementarnych zjawisk, którym podlega materia, aż po projektowanie procesów na skałę przemysłową.