NCBR

Zakład Inżynierii Powierzchni

 1. Innowacyjna technologia łącząca proces nanostrukturyzacji stali za pomocą obróbki cieplnej z technikami inżynierii powierzchni, NCBR, POIR.01.01.01-00-0513/20
 2. Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji elementów uzębionych z hybrydowymi warstwami powierzchniowymi o podłożu nanostrukturalnym do zespołów napędowych przenośników przeznaczonych do pracy w ekstremalnych warunkach eksploatacyjnych - Nano4Gears, NCBR, POIR.04.01.04-00-0064/15
 3. Wprowadzenie do praktyki klinicznej oryginalnej polskiej wszczepialnej wirowej pompy wspomagania serca oraz systemu zdalnego monitorowania i nadzorowanej zdalnie rehabilitacji pacjentów na wspomaganiu serca– zadanie badawcze: Transfer technologii wytwarzania klinicznej pompy Religa Heart ROT do pilotażowej produkcji wersji klinicznej protezy oraz wytworzenia partii informacyjnej do badań przedklinicznych i klinicznych, NCBR, STRATEGMED 2 266798
 4. Penetrator planetarny dla eksperymentu THERMO-LR na misję Luna - Resurs 1, NCBR, 245691 POLON
 5. Opracowanie innowacyjnej, opartej o metody odlewnicze, technologii wytwarzania kół zębatych o strukturze nanokrystalicznej, NCBR, PBS3/B5/45/2015 NANODI
 6. Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami, NCBR
 7. Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych, NCBR
      

Zakład Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

 1. Badania i rozwój nowych, innowacyjnych metod projektowania i wytwarzania kompozytowych lotniczych struktur pierwszorzędowych, NCBR Innolot II, 4500457246
 2. Metody i Sposoby Ochrony i Obrony przed Impulsami HPM, Program na rzecz bezpieczeństwa i obronności Państwa w ramach konkursu 1/PS/2014, NCBR DOB-1-3/1/PS/2014
 3. Osadzanie powłok ochronnych i dekoracyjnych na bazie renu i jego związków, NCBR, CuBR/II/2/NCBR/2015
 4. Development of Biobased Cryogenic Insulation Modified with Nanocrystalline Cellulose, Bio4Crio Łotwa , NCBR, M-ERA.NET Call 2017
 5. Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów polimerowych
 6. Opracowanie kompozycji metaliczno-polimerowych oraz technologii wytwarzania na ich bazie włóknin warstwowych o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i filtracyjnych dla produktów sanitarnych oraz ochrony medycznej
 7. Kompozyty polimerowe o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych na bazie innowacyjnej żywicy termoplastycznej
 8. GeoRura
   

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

 1. Opracowanie technologii otrzymywania kompozytów gradientowych o geometrii rurowej do transportu substancji agresywnych
 2. Zastosowanie cieczy nienewtonowskich w układach absorbujących energię, NCBR, TANGO1/269556/NCBR/2015
 3. Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NdFeB i procesów umożliwiających wytwarzanie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym- ANiMAG, NCBR, POIR.04.01.02-00-0019/17-00
 4. Opracowanie wysokowydajnej i bezodpadowej technologii wytwarzania nanokompozytów magnetycznie miękkich dla wysokoczęstotliwościowego przetwarzania dużych mocy, NCBR, TECHMATSTRATEG I 347200 –SEEMAG
 5. Structure - Function Relationship of Advanced Nanooxides for Energy Storage Devices, Japan Joint Research Program, NCBR, V4-Japan/01/AdOX/05/2015 POLO
 6. Nowoczesne technologie wytwarzania funkcjonalnych materiałów magnetycznych dla zastosowań elektro-mobilnych i medycznych
     

Zakład Projektowania Materiałów

 1. Opracowanie trójwymiarowego biomimicznego modelu inwazji komórek nowotworowych piersi w celu testowania nowych rozwiązań terapeutycznych
 2. Projektowanie i wytwarzanie wielowarstwowych bioaktywnych opatrunków do leczenia perforacji rogówki spowodowanej infekcją rogówki (CorPatch)
 3. Wysokosprawne węglanowe ogniwa paliwowe, NCBR, PBS3/B4/14/2015, 2015-2018
 4. Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji, poprawę parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej na jednostkę objętości/masy ogniwa oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych w technologii poligraficznej, NCBR, POIR.01.02.00-00-0045/16
 5. Opracowanie technologii odzysku metali szlachetnych i metali ziem rzadkich do produkcji elementów węglanowych ogniw paliwowych, NCBR POIR. 01.02.00-00-0086/17-00
 6. Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas, NCBR, POIR.01.02.00-00-0281/1
 7. Inżynieria defektów w procesach wzrostu kryształów do zastosowań w elektronice, NCBR, Era.NET-RUS-PLUS, 1/RUSPLUS-INNO
 8. Innowacyjne węglanowo-ceramiczne materiały kompozytowe jako technologie wychwytu i utylizacji CO2 dla zrównoważonej energetyki, NCBR, M-ERA_NET2/2016/04/2017
 9. Model obiektu wodnego typu >>stealth<< o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie kształtu, konstrukcji i materiałów decydujących o jego trudno-wykrywalności, NCBR, PBS 3 246960 POLON
 10. Technologie wytwarzania materiałów i struktur do detekcji promieniowania X i gamma, z wykorzystaniem nisko defektowych jednorodnych kryształów (Cd,Mn)Te, o wysokiej odporności na generację defektów w wyniku napromieniowania, NCBR, TechMatStrateg-1 346720 -INNDEX
 11. Novel scaffold-based tissue engineering approaches to healing and regeneration of tendons and ligaments, NCBR, STRATEGMED1/233224/10/NCBR/2014
 12. MentorEye - Opracowanie polskiego komplementarnego systemu molekularnej nawigacji chirurgicznej dla potrzeb leczenia nowotworów, NCBR, STATEGMED1/233624/4/NCBR/2014
 13. iTE -  Metoda leczenia dużych ubytków tkanki kostnej u chorych onkologicznych z wykorzystaniem inżynierii tkankowej in vivo, NCBR, STRATEGMED3/306888/3/NCBR/2017
 14. Bionic - Biodrukowanie 3D rusztowań z wykorzystaniem żywych wysp trzustkowych lub komórek produkujących insulinę w celu stworzenia bionicznej trzustki, NCBR, STRATEGMED3/305813/2/NCBR/2017
 15. BonTuMod - Opracowanie trójwymiarowego modelu guza kości z zastosowaniem dwóch rodzajów rusztowań, NCBR, 2/POLTUR-1/2016
 16. Zastosowanie trójwymiarowego drukowania, biologii komórki oraz technologii materiałowych w celu opracowania struktury podobnej do tkanki mięśniowej – badania pilotażowe - 3DMuscle, NCBR, PL-TWIII/5/2016
 17. Opracowanie nowych powłok antykorozyjnych dla stopu magnezu AZ-91E stosowanego na elementy silników i przekładni lotniczych, NCBR, LIDER V, 097/L-5/2013
 18. Monitorowanie zużycia eksploatacyjnego i optymalizacja procesu naprawczego wirników turbin parowych
 19. Rozwój technologii materiałów kompozytowych o podwyższonych właściwościach mechanicznych i elektrycznych, NCBR, Innolot 2
 20. Opracowanie wytycznych do zaprojektowania innowacyjnej technologii wydobycia gazu z łupków przy użyciu ciekłego CO2 na drodze analiz numerycznych i badań eksperymentalnych, NCBR, Bluegas II: DIOX4SHELL
 21. Re-Cover - Warstwy i powłoki z udziałem renu, jego związków lub stopów - ich właściwości, zastosowania oraz metody nanoszenia, NCBR, CuBR/II/4/NCBR/2015
 22. Zaawansowane technologie odlewnicze (INNOCAST), NCBR, INNOLOT/I/8/NCBR/2013
 23. Zastosowanie przestrzennej, optycznej digitalizacji, termowizji i tomografii do oceny technologicznej jakości woskowych zestawów modelowych i wielowarstwowych ceramicznych form w procesie precyzyjnego odlewania krytycznych części silników lotniczych, NCBR, Program Badań Stosowanych, PBS3/A5/54/2016
 24. Opracowanie technologii wspomagających regenerację pokryć ochronnych łopatek turbiny silnika lotniczego, NCBR, 501E/1090/1277/000
 25. Opracowanie i wykonanie demonstratorów technologii krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 120 mm, NCBR, DOB BIO8/05/01/2016 – podwykonawstwo
 26. Technologie materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki dużych mocy i wysokich częstotliwości, NCBR, Techmat Strateg, WidePOWER, TECHMATSTRATEG1/346922/4/NCBR/2017
 27. Powłoki o podwyższonej żaroodporności na łopatkach turbin wysokiego ciśnienia silników RD-33, Konkurs nr 8/2016 na wykonanie projektów w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa, NCBR 501210101667
 28. Automatyczna linia kontroli i badania jakości pierścieni i obręczy z inteligentnym systemem identyfikacji i pomiaru wad wewnętrznych metodą PA, pomiaru błędów kształtu przy użyciu głowic pomiarowych 3D oraz badania własności mechanicznych SMART-HARD, NCBR, POIR.01.01.01-00-0208/17
 29. Innowacyjne materiały na osnowę elektrolitu dla węglanowych ogniw paliwowych, PL-TW14/2/2016
 30. Inżyniera defektów w procesach wzrostu kryształów do zastosowań w elektronice, NCBR, ERA-NET RUSPLUS, 1/RUSPLUS-INNO/2015
 31. Opracowanie materiałów piezorezystywnych dla mikroczujników elektromechanicznych o dużej czułości przeznaczonych do pracy w środowiskach agresywnych, przy użyciu symulacji komputerowych i eksperymentów, Projekt Polsko-Singapurski, POL-SINIV/3/2018
 32. Nowa generacja systemu podwieszeń dedykowanego do lekkich sieci trakcyjnych
 33. Nowe powłoki zwiększające trwałość narzędzi w procesach kucia i wyciskania
 34. Nowa metoda regeneracji krążka międzykręgowego” - Dyskobol