Aktualności

Warsztaty epitaksji – nowa forma kształcenia w praktyce

Uczestnicy Epitaxy Workshop

27 stycznia 2023 roku zakończyła się kolejna edycja zajęć w ramach przedmiotu Materiały dla Elektroniki. W tym roku akademickim przedmiot został rozszerzony o dodatkowe zajęcia laboratoryjne - Warsztaty Epitaksji.

31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Grafika przedstawiająca fragment wnętrza Gmachu Głównego i elementy graficzne 31. Finału WOŚP

Gramy z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! 29 stycznia 2023 roku, czyli w dniu finału WOŚP-u zapraszamy do Gmachu Głównego PW na licytacje politechnicznych atrakcji, wyjątkowy koncert, zabawy z naszymi kołami naukowymi i organizacjami studenckimi oraz animacje i warsztaty. Wstęp wolny.

Mobility PW V

Ruszył nabór do piątej edycji konkursu Mobility PW. Konkurs skierowany jest do pracowników naukowych i doktorantów Politechniki Warszawskiej.

Rekrutacja do kolejnej sesji Programu ATHENS

Studenci siedzący na schodach w Gmachu Głównym PW

Od 9 do 19 września 2023 roku trwać będzie rejestracja studentów do najbliższej sesji programu, która planowana jest na 18-25 listopada roku.

Rekrutacja na studia II stopnia

grafika do artykułu

Zapisy na studia magisterskie, które rozpoczną się w semestrze letnim, potrwają do 24 lutego 2023 roku.

Zapisy na przedmioty w semestrze letnim

troje studentów siedzących na schodach z laptopem

W dniu 9 stycznia 2023 r. rozpoczynają się zapisy na przedmioty w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023.

Prof. Anna Boczkowska nominowana do tytułu "Złoty Inżynier 2022"

statuetka "Złoty Inżynier"

Do 20 stycznia 2023 roku trwa głosowanie w plebiscycie Złoty Inżynier 2022, organizowanym przez „Przegląd Techniczny” i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną. W gronie nominowanych jest nasza Pani Dziekan.

Nasza Badaczka w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji

Nowi członkowie Rady

Dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska, prof. uczelni została powołana przez Prezydenta RP do Rady do spraw Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji.  

Rdza czy złoto? Konkurs Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego

plakat konkursu

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Korozyjnego serdecznie zaprasza do udziału w konkursie na najlepszą pracę doktorską, magisterską oraz inżynierską, obronioną w latach 2021-2022 i wpisującą się w tematykę ochrony przed korozją. 

Konkurs DEMO Materials

Do 31 stycznia 2023 r. trwa nabór wniosków w konkursie, który jest organizowany przez Centrum Badawcze POB Technologie Materiałowe.

Zespół z WIM z nagrodą Prezesa Zarządu PKN ORLEN

zdjęcie aparatury badawczej

Zespół pod kierownictwem prof. Joanny Ryszkowskiej zdobył II nagrodę w ogólnopolskim konkursie na „Najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz PKN ORLEN”.

Nasi Naukowcy laureatami programów NCN

6 grudnia 2022 roku Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS 23 i PRELUDIUM 21, w których pięć projektów z WIM PW uzyskało finansowanie. 

Barbara Romelczyk-Baishya laureatką programu LIDER XIII

Serdecznie gratulujemy dr inż. Barbarze Romelczyk-Baishya, która otrzyma dofinansowanie NCBR do projektu „Opracowanie metodyki monitorowania właściwości mechanicznych materiałów pobranych z instalacji przemysłowych z wykorzystaniem zminiaturyzowanych próbek”.

Konkurs o Nagrodę ABB

Plakat

Konkurs obejmuje obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim, m.in. z dziedziny Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych.

Ogłoszenie na najem lokalu gastronomicznego

Przedmiotem ogłoszenia jest wynajęcie lokalu o łącznej powierzchni 90m2 w celu prowadzenia usług gastronomicznych i cateringowych dla pracowników i studentów Politechniki Warszawskiej.

Spin-off Amazemet laureatem konkursu „Innowator Mazowsza”

Zdjęcie z Gali Finałowej Konkursu

Spółka zajęła 2. miejsce w kategorii Innowacyjna Firma za aplikację safeEtch, służącą automatyzacji procesu post-procesingu druku 3D z metalu.

Konkurs Best Paper III w ramach IDUB PW

zdjęcie przedstawiające mikroskop

Konkurs na najlepsze artykuły naukowe opublikowane w danym roku przez autorów z afiliacją Politechniki Warszawskiej jest adresowany jest do pracowników i doktorantów,
których dorobek naukowy jest uwzględniany w ewaluacji działalności naukowej Uczelni.

V Ogólnopolska Olimpiada Krystalograficzna 2023

logo olimpiady

Serdecznie zapraszamy studentów studiów I i II stopnia do wzięcia udziału w wydarzeniu, którego organizatorem jest Komitet Krystalografii PAN.

Przed nami Kiermasz Świąteczny PW 2022

plakat

To już tradycja, że na początku grudnia na placu przed Gmachem Głównym stają domki ze świątecznymi specjałami. Tak będzie też w tym roku. Zapraszamy wszystkich od 1 do 3 grudnia w godz. 10.00-18.00. 

Spin-off ADJ Nanotechnology laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

Laureaci Nagrody

17 listopada 2022 roku odbyła się Gala XX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, której celem jest wspieranie polskich przedsiębiorców i wyróżnienie tych najlepszych. Spółka ADJ Nanotechnology otrzymała Nagrodę w kategorii specjalnej Badania+Rozwój.

Konkurs Alioth Group na najlepsze prace dyplomowe

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe dotyczące bezpieczeństwa narodowego lub przemysłu obronnego. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz doktorskie obronione w latach 2020/2021 oraz 2021/2022.

Wykład dr Anny Widdowson z United Kingdom Atomic Energy Authority

1 grudnia 2022 roku odbył się wykład otwarty pt. „JET ITER-like wall plasma facing materials analysis: What we have learned for future fusion devices?”, który wygłosiła dr Anna Widdowson z United Kingdom Atomic Energy Authority. 

Milena Leszczyńska wyróżniona w konkursie PTM

Zdjęcie laureatki

Rozprawa doktorska dr inż. Mileny Leszczyńskiej otrzymała wyróżnienie w konkursie Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego na najlepszą pracę z zakresu inżynierii materiałowej za rok 2021 w kategorii cykl publikacji.

Program „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej

grafika programu

Fundacja Kościuszkowska ogłasza nabór do programu rozwoju naukowego i artystycznego w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2023-2024.

Obrony rozpraw doktorskich w grudniu

W grudniu 2022 roku na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej odbędą się dwie obrony rozpraw doktorskich.