Materiały dla energetyki

Obszar badań realizowanych w grupie obejmuje szeroką gamę zagadnień związanych z modelowaniem, wytwarzaniem i charakteryzowaniem, a także praktycznym wykorzystaniem materiałów dla nowoczesnych systemów do produkcji energii.

Pierwsza grupa zagadnień obejmuje badania naukowe i prace rozwojowe związane z europejskim programem fuzji termojądrowej EUROfusion i budową doświadczalnego reaktora termojądrowego ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor. Środek ciężkości badań nad fuzją termojądrową przesunął się obecnie z badań podstawowych fizyki plazmy w kierunku opanowania technologii niezbędnych do budowy i uruchomienia elektrowni, a więc także do opracowania materiałów odpornych na ekstremalne warunki panujące we wnętrzu reaktora. Realizowane w grupie badania pozwalają na uzyskanie nowej wiedzy dotyczącej: (i) żywotności materiałów przewidzianych do zastosowań w reaktorze fuzyjnym oraz mechanizmów ich degradacji, (ii) zniszczeń radiacyjnych w warunkach oddziaływania plazma – ściana (iii) tworzenia się kurzu (pyłów) i warstw ko-depozytów w reaktorze a także (iv) projektowania podzespołów i urządzeń reaktora i innych instalacji fuzyjnych. Czytaj dalej »
 

Tematyki badawcze

 • Materiały do pracy w systemach fuzyjnych 
 • Materiały termoelektryczne
 • Metalurgia proszków
 • Materiały kompozytowe ceramika/metal w tym materiały o wysokim przewodnictwie cieplnym
 • Energia odnawialna: fotowoltaika, geotermia
 • Korozja, niszczenie materiałów, degradacja wodorowa
 • Inżynieria cieplna elementów i układów elektronicznych
   

Oferta badawcza

 • Analiza degradacji materiałów pracujących w reaktorach syntezy termojądrowej
 • Synteza i charakteryzacja materiałów termoelektrycznych i półprzewodnikowych
 • Wytwarzanie i charakteryzacja materiałów kompozytowych
 • Obróbka cieplna materiałów
 • Analizy numeryczne: teoria funkcjonałów gęstości, metoda elementów skończonych, metoda objętości skończonych
 • Ekspertyzy materiałowe (materiałów metalicznych oraz polimerowych, procesów degradacyjnych, dobór materiałów)
 • Badania degradacji materiałów w środowisku wodoru
   

Infrastruktura badawcza

 • Aparatura do charakteryzacji właściwości termoelektrycznych w funkcji temperatury
 • Aparatura do wyznaczania powierzchniowego rozkładu współczynnika Seebecka
 • Komora rękawicowa MBraun LabStar
 • Piec rurowy kołyskowy
 • Piec rurowy próżniowy
 • Mikrotomograf rentgenowski X-Radia XCT400
 • Piec do lutowania rozpływowego Quick
   

Projekty

 • Program EUROfusion (H2020 EURATOM):
  • WPJET2 – Analysis of JET ITER-like wall plasma facing components
  • WPPFC – Preparation of efficient PFC exploitation of ITER and DEMO
  • WPPMI Plant level system engineering, design integration and physics integration
  • WPMAT IREMEV – Integrated Radiation Effects Modelling and Experimental Validation
  • WPMAT FM - Irradiation Testing of mirrors
  • WPENS - Early Neutron Source definition and design
 • Wpływ nanostrukturyzacji i domieszkowania na właściwości termoelektryczne nowych materiałów z grupy LAST i TAGS, NCN, SONATA 12, 2016/23/D/ST8/02686
 • Materiały termoelektryczne otrzymane na drodze reakcji SHS, NCN, SONATA 11, 2016/21/D/ST8/01696
 • Opracowanie litych, nanostrukturalnych materiałów termoelektrycznych na bazie Si i Ge, NCN, Współpraca dwustronna PL-Taiwan
 • Opracowanie materiałów o dużym wzmocnieniu właściwości termoelektrycznych za pomocą wydajnej metody obliczeniowej, MNiSW, Współpraca dwustronna PL-Indie 
   

Współpraca krajowa

 • Zakład Technologii Wysokoenergetycznych - EXPLOMET Spółka Jawna, Opole
 • Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Grupa Elektroniki Laserowej i Światłowodowej, Politechnika Wrocławska
 • Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Warszawa
 • Instytut Fizyki Jądrowej, Kraków
 • Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki, Warszawa
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny, Kraków
   

Współpraca międzynarodowa

 • Culham Centre for Fusion Energy, Abingdon, Wielkia Brytania
 • Royal Institute of Technology, Sztokholm, Szwecja
 • Max-Planck-Institut für Plasmaphysik, Garching, Niemcy
 • Forschungszentrum Jülich, Jülich, Niemcy
 • National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics, Bukareszt, Rumunia
 • Politecnico di Milano, Włochy
 • Josef Stefan Institute, Ljubljana, Słowenia
 • The Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara, Indie
 • National Central University, Tajwan
 • Institute of Mineral Engineering, RWTH Aachen University, Aachen, Niemcy
 • Institute of Materials Research, Slovak Academy of Science, Bratislava, Słowacja
 • Innovation Center Iceland - Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Reykjavik, Islandia
   

Kontakt

dr hab. inż. Łukasz Ciupiński, prof. uczelni
lukasz.ciupinski@pw.edu.pl
22 234 81 53
Zakład Projektowania Materiałów