Charakterystyka materiałów odkształcanych plastycznie

Prace badawcze koncentrują się głównie wokół procesów dużego odkształcenia plastycznego i towarzyszącym im efektom zmiany struktury i właściwości.

Badania obejmują opis ewolucji tekstury, mikrostruktury i naprężeń własnych oraz składu fazowego. Prowadzone również są badania wpływu dużego odkształcenia plastycznego na stabilność termiczną mikrostruktury i właściwości oraz opis procesów degradacji.

Tematyki badawcze

 • Wpływ dużego odkształcenia plastycznego na odporność korozyjną stopów aluminium z magnezem
 • Wpływ dużego odkształcenia plastycznego na zmiany mikrostruktury i właściwości wytrzymałościowe stopów aluminium
 • Badania korozji stopów z układu Mg-Li po dużym odkształceniu plastycznym
 • Analiza przemian fazowych, mikrostruktury i właściwości wytrzymałościowych stali typu duplex poddanych procesom dużego odkształcenia plastycznego i obróbce cieplnej
 • Wpływ dużego odkształcenia plastycznego na ewolucję mikrostruktury monokryształów i polikryształów o różnej energii błędu ułożenia
 • Analiza ewolucji tekstury monokryształów i polikryształów poddanych dużemu odkształceniu plastycznemu
 • Analiza stabilności termicznej materiałów polikrystalicznych po dużym odkształceniu plastycznym
 • Opracowanie wytycznych technologicznych wytwarzania podłóż miedzianych o rozwiniętej powierzchni stosowanych w fotowoltaice
   

Oferta badawcza

 • Analiza chemiczna z wykorzystanie fluorescencyjnego spektrometru rentgenowskiego (XRF)
 • Analiza fazowa, tekstury krystalicznej i naprężeń własnych z wykorzystaniem dyfraktometru rentgenowskiego (XRD)
 • Badania mikrostruktury przy użyciu skaningowej (SEM), transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM) oraz EBSD
 • Badania odporności na korozję elektrochemiczną i naprężeniową
   

Infrastruktura badawcza

Metalografia

 • Przecinarka precyzyjna ATM Brilliant 220 z układem chłodzenia w obiegu zamkniętym
 • Piły drutowe WS22B, WS25
 • Praska do inkludowania na gorąco Opal 410
 • Jednotalerzowe, automatyczne szlifierko – polerki ATM
 • Polerka wibracyjna Vibromet2
 • Polerka elektrolityczna LectroPol – 5
 • Ścieniarka elektrolityczna Tenupol 5

Urządzenia do charakterystyki materiałów

 • Mikroskopia świetlna
  • Mikroskop świetlny Nikon Epiphot 200
  • Mikroskop świetlny Carl Zeiss Axio Scope wyposażony w moduł jasnego pola (BF),  ciemnego pola (DF), kontrast dyferencyjny (DIC) oraz dyferencyjny interferencyjny kontrast w polaryzacji kołowej (DIC-R)
 • Analiza chemiczna i fazowa
  • Dyfraktometr rentgenowski D8 DISCOVER Serii 2 firmy Bruker AXS
  • Dyfraktometr rentgenowski D8 DISCOVER Bruker z systemem Da Vinci oraz komorą temperaturową Anton Paar do 1600 °C
  • Spektrometr Bruker S4 EXPLORER
 • Degradacja materiałów
  • Potencjostat AutoLab PGSTAT 302N
  • Komora solna
 • Badania twardości
  • Twardościomierz Falcon 500
     

Projekty

Współpraca krajowa

 • Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka
 • Instytut Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska, Katowice
 • Wydział Metali Nieżelaznych, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Wydział Elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki, Politechnika Wrocławska
 • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
 • Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk UNIPRESS, Warszawa
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
 • Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa
 • Wydział Mechaniczno-Elektryczny, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia
   

Współpraca międzynarodowa

 • Institut Nationale des Sciences Appliquees, Lyon, Francja
 • Ecole des Mines de Saint-Etienne, Francja
 • Vysoka Skola Banska – Technicka Univerzita Ostrava, Czechy
   

Kontakt

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera
22 234 81 61
jaroslaw.mizera@pw.edu.pl
Zakład Projektowania Materiałów