Informacje dla Kandydatów

Kształcenie doktorantów w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa na Politechnice Warszawskiej od 1 października 2022 roku odbywać się w ramach Szkoły Doktorskiej.

 
Wszystkich, którzy ukończyli studia magisterskie i chcieliby podjąć studia III stopnia zachęcamy do skorzystania z Wyszukiwarki Promotorów PW.

Na stronie Szkoły dostępny jest przewodnik dla kandydatów, który będzie pomocny w procesie rekrutacji.

    

Więcej informacji znajduje się na stronie https://sd.pw.edu.pl.
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rekrutacja na semestr letni 2023/24

Informujemy, że 11 grudnia 2023 r. (godz. 00.00) rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl. System IRK otwarty będzie do 7 stycznia 2024 roku (godz. 23.59).
  

Więcej informacji: https://sd.pw.edu.pl

  
- - - - - - - - - - - - - - - - - -