Maszyna wytrzymałościowa MTS 810

Dane techniczne
 • Maksymalny zakres przemieszczenia tłoka: ± 85 mm
 • Maksymalna prędkość przemieszczenia tłoka: do 100 mm/s
 • Maksymalna siła: ± 100 kN
Wyposażenie
 • czujnik siły: ± 100 kN
 • uchwyty pneumatyczne do płaskich i okrągłych próbek
 • uchwyty do trój- i czteropunktowego zginania
 • uchwyty do badań odporności na pękanie
 • piec lampowy do temp. 1200oC
 • piec oporowy MTS 653 do temp. 1000oC
 • kriostat do ciekłego azotu i helu
 • system do osiowania z płaską i okrągłą próbką wzorcową
 • zestaw czujników wydłużenia o różnych zakresach pomiarowych
 • ekstensometry wysokotemperaturowe
 • videoekstensometr
Osoba do kontaktu prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła, dr inż. Rafał Molak
Zakład Zakład Projektowania Materiałów
Laboratorium Laboratorium Badania Wytrzymałości Materiałów
Lokalizacja na Wydziale ul. Wołoska 141, p. 014