dr inż. Rafał Molak

 • 22 234 87 24

Zakład Projektowania Materiałów
Gmach Inżynierii Materiałowej, ul. Wołoska 141, pok. 210

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2005
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2011

Staże zagraniczne

 • National Institute for Materials Science, Tsukuba, Japonia, 2011-2013
 • Open University, Milton Keynes, Wielka Brytania, 2006
   

Działalność naukowa

 • Badania właściwości mechanicznych materiałów z wykorzystaniem próbek znacznie mniejszych od próbek standardowych rekomendowanych przez normy;
 • Wzajemna relacja mikrostruktury materiałów i ich właściwość mechanicznych;
 • Badania właściwości mechanicznych materiałów wg. wytycznych norm i standardów;
 • Bezkontaktowe optyczne metody pomiarów odkształceń;
 • Ochrona korozyjna stopów magnezu metodami natryskiwania cieplnego.
   

Publikacje

 1. R. M. Molak, H. Araki, M. Watanabe, H. Katanoda, N. Ohno, S. Kuroda: Effects of Spray Parameters and Post-spray Heat Treatment on Microstructure and Mechanical Properties of Warm-Sprayed Ti-6Al-4V Coatings, J. Therm. Spray Technol. 26 (2017) 627.
 2. R.M. Molak, M.E. Kartal, Z. Pakiela, K.J. Kurzydlowski: The effect of specimen size and surface conditions on the local mechanical properties of 14MoV6 ferritic-pearlitic steel, Mater. Sci. Eng. A 651 (2016) 810.
 3. R.M. Molak, H. Araki, M. Watanabe, H. Katanoda, N. Ohno, S. Kuroda: Effects of Spray Parameters and Heat Treatment on the Microstructure and Mechanical Properties of Titanium Coatings Formed by Warm Spraying, J. Therm. Spray Technol. 24 (2015) 1459.
 4. R.M. Molak, H. Araki, M. Watanabe, H. Katanoda, N. Ohno, S. Kuroda: Warm spray forming of Ti-6Al-4V, Therm. Spray Technol. 23 (2014) 197.
 5. R.M Molak, K. Paradowski, T. Brynk, L. Ciupinski, Z. Pakiela, K.J. Kurzydlowski: Measurement of mechanical properties in a 316L stainless steel welded joint, Int. J. Pres. Ves. Pi. 86 (2009) 43.
   

Nagrody

 • 2016: Nagroda zespołowa Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu dla projektu "Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP" w konkursie Polski Produkt Przyszłości 2016 w kategorii Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe
 • 2016: Nagroda zespołowa Instytutu Wzornictwa Przemysłowego dla projektu "Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP" w konkursie Dobry Wzór 2016 w kategorii Innowacyjny Produkt Roku
 • 2013: Wyróżniony przez Japan Thermal Spray Society za wkład do badań w obrębie Inżynierii Powierzchni / Metody Natryskiwania Kinetycznego
 • 2006: Laureat programu The British-Polish Young Scientists Programme 2006

Pozostałe osiągnięcia

 • 2014: Laureat konkursu LIDER V „Opracowanie nowych powłok antykorozyjnych dla stopu magnezu AZ-91E stosowanego na elementy silników i przekładni lotniczych”