Zasady rejestracji na studia II stopnia

Studenci studiów stacjonarnych, którzy realizują studia w ciągu trzech semestrów (rozpoczynają studia od semestru letniego), są rozliczani z postępów w nauce po pierwszym semestrze studiów.

Studenci studiów stacjonarnych, którzy realizują studia w ciągu czterech semestrów (rozpoczynają studia od semestru zimowego), są rozliczani z postępów w nauce po roku studiowania, tzn. po zrealizowaniu programu pierwszego semestru studiów. Rejestracja dotyczy przedmiotów zawartych tylko w ogólnym programie studiów II stopnia tzn. nie dotyczy przedmiotów uzupełniających.

Rejestracji na drugi semestr dokonuje się po uzyskaniu przez studenta co najmniej 23 punktów ECTS.

Student ma prawo do powtórnej rejestracji na semestr 2 lub 3 (jednokrotnie w czasie studiów II stopnia).