Program studiów

Program studiów

Program studiów - I stopień do r.a. 22/23 włącznie

Program studiów - I stopień od r.a. 23/24

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Materiałowej z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia programu kształcenia na studiach I i II stopnia stacjonarnych o profilu ogólnoakademickim.
 

Karty przedmiotów

Regulaminy przedmiotów

  • dostępne są w USOS