Tematyka zbiorów

 • Nauka o materiałach
 • Inżynieria materiałowa
 • Nanomateriały i nanotechnologie
 • Biomateriały
 • Fizyka i fizykochemia ciała stałego
 • Mechanika ciała stałego
 • Metale i techniczne stopy metali
 • Obróbka cieplna metali
 • Inżynieria powierzchni
 • Polimery
 • Ceramika
 • Kompozyty
 • Korozja
 • Metodyka badań struktury i właściwości materiałów
 • Chemia
 • Informatyka (w zakresie niezbędnym do prac naukowo-dydaktycznych Wydziału).