Profesorowie

prof. dr hab. inż. Anna Boczkowska

Dziekan Wydziału
  • 22 234 83 99, 77 62
  • 22 849 02 22
  • Profil w REPO PW

prof. dr hab. inż. Halina Garbacz

prof. dr hab. inż. Waldemar Kaszuwara

prof. dr hab. inż. Katarzyna Konopka

prof. dr hab. inż. Tadeusz Kulik

prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski

prof. dr hab. inż. Marcin Leonowicz

Kierownik Zakładu Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych

prof. dr hab. inż. Małgorzata Lewandowska

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Materiałowa Politechniki Warszawskiej
Członek Rady Doskonałości Naukowej

prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera

prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak

prof. dr hab. inż. Andrzej Olszyna

Kierownik Zakładu Materiałów Ceramicznych i Polimerowych

prof. dr hab. inż. Zbigniew Pakieła

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia

prof. dr hab. inż. Joanna Ryszkowska

  • 22 234 57 12
  • 22 628 19 83
  • Profil w REPO PW

prof. dr hab. inż. Wojciech Święszkowski

Pełnomocnik Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
Kierownik Zakładu Projektowania Materiałów

prof. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Zdunek