Wpływ parametrów mikrostruktury na procesy wymiany ciepła w materiałach o otwartej porowatości

Numer:  2018/28/C/ST8/00311
Program/Konkurs: SONATINA
Jednostka finansująca: NCN
Kierownik projektudr inż. Jakub Skibiński
Funkcja: lider
Czas realizacji: 2018-2021

Opis
Celem naukowym projektu jest zbadanie zależności parametrów transportu ciepła od cech struktury materiałów o otwartej porowatości. Właściwości procesów ciepła rozważane w ramach niniejszych badań to przewodność cieplna i wydajność wymiany ciepła. Parametry strukturalne, których wpływ będzie badany, różnicowane w procedurze projektowania materiałów to niejednorodność wielkości porów i parametr określający przewężenie kanałów (ang. constrictivity). W przypadku wyznaczania przewodności cieplnej, materiał piankowy stanowić będzie odizolowany ośrodek przewodzący ciepło, natomiast dla wyznaczania wydajności wymiany ciepła, struktura porowata stanowić będzie ośrodek transportu ciepła i masy przepływającego przez nią płynu.