Wyniki Konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta finansowane przez NCN

Edycja konkursu NCN: OPUS 15
Tytuł projektu: „Wpływ niskotemperaturowego wyżarzania na ewolucję nanostruktury i właściwości heksagonalnego Ti o zróżnicowanej zawartości pierwiastków międzywęzłowych”

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Halina Garbacz

Numer projektu: 2018/29/B/ST8/02883

Stanowisko: Stypendysta-Doktorant

Wyłoniony kandydat: mgr inż. Donata Kuczyńska-Zemła