EUR-ACE Label

Wydział otrzymał akredytację EUR-ACE® Label w 2018 roku. Przyznana została ona na lata akademickie 2017/2018 - 2022/2023. Nasi Absolwenci wraz z dyplomem ukończenia studiów otrzymują certyfikat potwierdzający uzyskanie dyplomu na akredytowanym kierunku studiów inżynieria materiałowa.

 
EUR-ACE® Label (EURopean ACcredited Engineer) jest akredytacją środowiskową, w ramach której dokonuje się oceny jakości programów studiów technicznych. Jest ściśle powiązana z procesem bolońskim i opiera się na standardach i wskazówkach dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego.

Przyznaje ją ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) - sieć zrzeszająca europejskie instytucje zajmujące się akredytacją kierunków technicznych.

Do przyznawania znaku EUR-ACE® Label akredytowanym przez siebie programom studiów technicznych uprawnionych jest obecnie 15 instytucji z całej Europy. Po kilku latach starań uprawnienia do nadawania razem ze swoją akredytacją europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE® Label uzyskała także Komisja Akredytacyjna Uczelni Technicznych (KAUT).

Akredytacja EUR-ACE Label

Akredytacja EUR-ACE Label dla WIM PW