Specjalności

Biomaterials

Program specjalności pozwala zapoznać się studentom z biomateriałami (metaliczne, ceramiczne, polimerowe, kompozytowe) stosowanymi w medycynie oraz z nowoczesnymi metodami kształtowania ich właściwości, projektowania i doboru w aspekcie integracji z tkankami i komórkami. Ponadto studenci zdobywają wiedzę na temat projektowania i wytwarzaniu bioimplantów, lekarstw i innych urządzeń medycznych.

Studia na tej specjalności prowadzone są w j. angielskim.

Inżynieria Powierzchni

Program tej specjalności pozwala zapoznać się studentom z najnowszą wiedzą dotyczącą zjawisk fizykochemicznych zachodzących na powierzchni ciał stałych, warunkujących tworzenie się różnego rodzaju warstw powierzchniowych w nowoczesnych procesach inżynierii powierzchni. Studenci zapoznają się z nowoczesnymi technikami wykorzystywanymi w kształtowaniu właściwości materiałów konstrukcyjnych i funkcjonalnych (metalicznych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych).

Nanomateriały i Nanotechnologie

Studenci zapoznają się z metodami wytwarzania materiałów o strukturze nanokrystalicznej (metale, ceramika, kompozyty) i o zróżnicowanej postaci (objętościowe, nanoproszki, nanowłókna, nanowarstwy). Zdobywają wiedzę na temat metod badania zarówno struktury, jak i właściwości nanomateriałów i wpływu nanostruktury na badane właściwości (mechaniczne, cieplne, chemiczne). Ponadto zapoznają się z podstawami metod modelowani komputerowego.

Nowoczesne Materiały Konstrukcyjne

Program specjalności obejmuje przekazanie studentom wiedzy związanej z mechaniką (odkształcenie plastyczne, nadplastyczność, pełzanie) i pękaniem materiałów. Ponadto studenci zapoznają się z wiedzą o zjawiskach zachodzących w konstrukcjach i narzędziach pod działaniem sił mechanicznych i oddziaływań środowiska, wpływających na ich trwałość, niezawodność i bezpieczeństwo. Studenci zdobywają też wiedzę i umiejętności na temat doboru materiału i technologii wytwarzania przy projektowaniu konstrukcji inżynierskich.

Zaawansowane Materiały Funkcjonalne

Studenci zdobywają wiedzę na temat metalicznych materiałów amorficznych (wytwarzanie, struktura, właściwości, zastosowania), cieczy reologicznych, nowoczesnych polimerów i kompozytów na ich osnowie, materiałów półprzewodnikowych dla elektroniki (krzem, materiały tlenkowe, grafen). Ponadto zapoznają się z nowoczesnymi technologiami wytwarzania różnego rodzaju zaawansowanych materiałów funkcjonalnych (monokryształy, epitaksja, szybkie chłodzenie cieczy) i niekonwencjonalnymi metodami ich syntezy, wykorzystującymi np. plazmę, jony, impulsowe wyładowania silnoprądowe.