dr hab. inż. Ryszard Sitek, prof. uczelni

 • 22 234 81 58

Zakład Projektowania Materiałów
Budynek „Bytnara”, ul. Bytnara 25, pok. H204
 

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2002
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2008
   

Działalność naukowa

 • Opracowanie technologii pokryć ochronnych na gorące części turbin silników lotniczych.
 • Opracowanie technologii nadstopów niklu IN718, IN617 oraz kompozytu TiAlN metodą selektywnego przetapiania laserowego (SLM).
 • Badania odlewniczych form ceramicznych metodą termowizji aktywnej i pasywnej.
   

Publikacje

 1. R. Sitek, T. Bolek, J. Mizera: Microstructure and properties of Ti-Al intermetallic/Al2O3 layers produced on Ti6Al2Mo2Cr titanium alloy by PACVD method, Applied Surface Science 437 (2018) 19.
 2. T. Bolek, R. Sitek, J. Sienkiewicz, R. Dobosz, J. Mizera, A. Kobayashi, K.J. Kurzydlowski: Simulation of the influence of the interface roughness on the residual stresses induced in (ZrO2+Y2O3)+NiAl-type composite coatings deposited on Inconel 713C, Vacuum 136 (2017) 221.
 3. R. Sitek, T. Bolek, R. Dobosz, T. Plocinski, J. Mizera: Microstructure and oxidation resistance of aluminide layer produced on Inconel 100 nickel alloy by CVD method, Surface & Coatings Technology 304 (2016) 584.
 4. R. Sitek, P. Kwaśniak, M. Sopicka-Lizer, J. Borysiuk, J. Kamiński, J. Mizera, K.J. Kurzydłowski: Experimental and ab-initio study of the Zr- and Cr-enriched aluminide layer produced on an IN 713C Inconel substrate by CVD; investigations of the layer morphology, structural stability, mechanical properties, and corrosion resistance, Intermetallics 74 (2016) 15.
 5. R. Sitek, J. Kaminski, J. Borysiuk, H. Matysiak, K. Kubiak, K.J. Kurzydlowski: Microstructure and properties of titanium aluminides on Ti6Al4V titanium alloy produced by chemical vapor deposition method, Intermetallics 36 (2013) 36.