Zakład Inżynierii Powierzchni
Gmach Nowy Technologiczny ul Narbutta 85 pok. 11a

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: wtorki w godz. 8:00-10:00
 • w sem. letnim: poniedziałki w godz. 8:00-10:00

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, 1984
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 1996
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2010

Działalność naukowa

Inżynieria powierzchni:

 • obróbki jarzeniowe stali i stopów tytanu,
 • powłoki węglowe wytwarzane metodami RFCVD i MWCVD,
 • powłoki kompozytowe wytwarzane metodami chemicznymi i elektrochemicznymi,
 • badania korozyjne,
 • powłoki wytwarzane metodą plazmowego utleniania elektrochemicznego.
   

Publikacje

 1. Czarniak P, Szymanowski Karol, Kucharska Beata [i in.] : Modification of tools for wood based materials machining with TiAlN/a-CN coating, w: Materials Science and Engineering B: Advanced Functional Solid-state Materials , vol. 257, 2020, ss. 1-11,
 2. Kucharska Beata, Sobiecki Jerzy Robert: The corrosion properties of Ni/Al2O3/PTFE composite coatings in NaCl and CMA solutions, w: Corrosion Engineering Science and Technology, 2020, ss. 1-7,
 3. B. Kucharska, A. Krawczyńska, K. Rożniatowski, J. Zdunek, K. Popławski, J.R. Sobiecki: The effect of current types on the microstructure and corrosion properties of Ni/nanoAl2O3 composite coatings : Materiali in Tehnologie 51 (2017) 403.
 4. B. Kucharska, K. Popławski, E. Jezierska, D. Oleszak and J.R. Sobiecki: Influence of stirring conditions on Ni/Al2O3 nanocomposite coatings, Surface Engineering 7 (2016) 457.
 5. E. Kaivosoja, V.M. Tiainen, Y. Takakubo, B. Rajchel, J. Sobiecki, Y. Konttinen, M. Takagi: Materials used for hip and knee implants, book chapter in: Wear of Orthopaedic Implants and Artificial Joints (2012) 178.
 6. J.R. Sobiecki, T. Wierzchoń: Formation of chromium nitrided layers produced by MOPACVD process under glow discharge conditions, American Institute of Physics vol. 1315 (2011) 1329.
 7. J.R. Sobiecki, T. Wierzchoń: Structure and properties of plasma carbonitrided Ti-6Al-2Cr-2Mo alloy, Surface and Coatings Technology 200 (2006) 4363.
   

Nagrody

 • 2020: Nagroda JM Rektora PW za działalność organizacyjną 2019 rok
 • 2015: Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 2012: Nagroda Specjalna Ministra Gospodarki „eCO2 innowacja” za projekt pt. „Technologia hybrydowa wytwarzania warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie”
 • 2012, 2009, 2007 oraz 2000: Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność naukową
 • 2013 i 2011: Nagrody JM Rektora Politechniki Warszawskiej za działalność dydaktyczną
 • 2012: Wyróżnienie w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” w kategorii Technologia Przyszłości w Fazie Przedwdrożeniowej za projekt pt. „Technologia hybrydowa wytwarzania warstw kompozytowych w niskotemperaturowej plazmie”
 • 2011: Nagroda I stopnia w ogólnopolskim konkursie pt. „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2011r.” za opracowanie konstrukcji urządzenia o charakterze uniwersalnym do obróbek jarzeniowych tj. do realizacji różnych procesów m.in. azotowania, tlenoazotowania i węgloazotowania, jak również do realizacji obróbek hybrydowych
 • 2007: Złoty Medal na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji w Warszawie
 • 2001: Laureat Nagrody „Techne 2001"
 • 1999:Nagroda zespołowa Mistrza Techniki’99 wraz z nagrodą NOT I stopnia za opracowanie technologii wytwarzania warstw wieloskładnikowych i kompozytowych odpornych na zużycie i korozję, wdrożonej wraz ze stanowiskiem w Daewoo - FSO.
 • 1997: Wyróżnienie na Targach Nowych Technologii i Innowacji Technicznych w Łodzi za opracowanie „Technologii wytwarzania warstw kompozytowych typu warstwa azotowana + Ti(NCO) metodą PACVD”
 • 1996: Wyróżnienie przyznane przez Radę Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej za rozprawę doktorską pt. „Tworzenie się warstwy typu Ti(OCN) z atmosfery zawierającej tetraizopropoksytytan, wodór i azot metodą PACVD z zastosowaniem zjawiska wyładowania jarzeniowego”
 • 1995: Brązowy Medal na 44 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji w Brukseli

Monografie

 • J. R. Sobiecki: Zastosowanie związków organicznych w wytwarzaniu antyściernych i antykorozyjnych warstw powierzchniowych metodą PAMOCVD, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Inżynieria Materiałowa, z. 23, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010, str. 3-131

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • T. Wierzchoń, J.R.Sobiecki, M. Ossowski, J. Słoma, R. Sitek: Sposób wytwarzania ochronnych kompozytowych warstw powierzchniowych na elementach ze stopu niklu lub tytanu, patent nr PL 207242 z 23.03.2004
 • T. Wierzchoń, J.R. Sobiecki, P. Mańkowski: Sposób wytwarzania kompozytowych warstw powierzchniowych, patent nr PL 197104 z dnia 09.04.2002
 • T. Wierzchoń, J.R. Sobiecki: Sposób wytwarzania kompozytowych warstw powierzchniowych, patent nr PL 170190 z dnia 07.01.1993