dr hab. inż. Elżbieta Jezierska, prof. uczelni

 • 22 234 83 79

Zakład Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych
Gmach Nowy Technologiczny, ul. Narbutta 85, pok. 7

Konsultacje:

 • w sem. zimowym: wtorki w godz. 12:00-14:00
 • w sem. letnim: poniedziałki w godz. 12:00-14:00
   

Wykształcenie

 • Tytuł magistra inżyniera: Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Materiałowej, 1981
 • Stopień doktora nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Instytut Inżynierii Materiałowej, 1987
 • Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych: Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej, 2011
   

Działalność naukowa

Badania strukturalne uporządkowanych faz międzymetalicznych; Ni3Al, NiAl, FeAl, Fe3Al, Al3Ti+X, Al3Zr+X (X=Cr, Cu, Mn), Fe-Ni. Badanie przemian strukturalnych, domen antyfazowych, koherencji faz i wczesnych studiów wydzielania w metalach i stopach. Analiza krystalograficzna przemian strukturalnych. Rozpad spinodalny i segregacja faz, wczesne stadia krystalizacji w stopach wieloskładnikowych. Materiały amorficzne i nanokrystaliczne. Badanie heterostruktur półprzewodnikowych typu GaN/szafir, GaN/SiC, GaN/InGaN, AlGaAs/GaAs, InGaP/AlGaAs/GaAs, InGaAs/GaAs na lasery, detektory i baterie słoneczne. Kropki i druty kwantowe. Nanorurki i grafen. Degradacja strukturalna pod wpływem wodorowania, implantacji, erozji kawitacyjnej. Charakterystyka strukturalna złączy ceramika-metal SiC/Mo, Si3N4/Mo. Charakterystyka strukturalna materiałów magnetycznych NdFeB, NdFeAl, SmFeN, Alnico i stopów z pamięcią kształtu. Przemiana martenzytyczna i bainityczna. Morfologie bainitu i martenzytu, tworzenie nanobainitu. Krystalografia przemian fazowych, wzajemne relacje krystalograficzne. Wielokrotne zbliźniaczenia, martenzyt modulowany i warstwowy. Struktury modulowane i samoorganizujące się. Tensegralność strukturalna w inżynierii materiałowej. Charakterystyka strukturalna meteorytów żelazno-niklowych metodą mikroskopii Lorentza. Połączenie metod konwencjonalnej transmisyjnej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji w zbieżnej wiązce elektronów przy dużych kątach zbieżności (LACBED) i wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej (HRTEM) w charakterystyce defektów strukturalnych. Metodyka badań strukturalnych za pomocą dyfrakcji elektronów, dyfrakcji rentgenowskiej i spektroskopii Mössbauera.
 

Publikacje

 1. E. Jezierska, J.P. Morniroli: Antiphase boundaries in Ni3Al ordered intermetallic – application of CBED method, Material Chemistry and Physics 81 (2003) 443.
 2. E. Jezierska, M. Pilawa: Modulated Structure in Ni-Al-Cr Ordered Intermetallic, Journal of Microscopy 223 (2006) 220.
 3. M. Rudziński, E. Jezierska, J.L. Weyher, L. Macht, P.R. Hageman, J. Borysiuk, T. Rödle, H.F.F. Jos, P.K. Larsen: Defect formation in GaN grown on vicinal 4H-SiC (0001) substrates, Physica Status Solidi A 204 (2007) 4230.
 4. E. Jezierska: Structural tensegrity in materials science, Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 401.
 5. B. Michalski, E. Jezierska, W.Kaszuwara, P. Pawlik: Characterization of nanostructured Nd-Fe-Al permanent magnets, Journal of Alloys and Compounds, 509 (2011) S420.
   

Osiągnięcia

Nagrody

 • 2012: Złota Kreda za osiągnięcia dydaktyczne w roku akademickim 2010/2011
 • 2013: Nagroda indywidualna JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2012
 • 2008: Nagroda JM Rektora Politechniki Warszawskiej za wdrażanie nowoczesnych technik badawczych w roku 2007
 • 2005: Nagroda na konferencji Microscopy Conference 2005 w Davos za zastosowanie nowoczesnej techniki LACBED do badania domen antyfazowych

Monografie

 • E. Jezierska: Kompleksowa charakterystyka strukturalna uporządkowanych faz międzymetalicznych - rozprawa habilitacyjna, Politechnika Warszawska, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2010

Patenty

 •  E. Jezierska, J. Dworecka, K. Rożniatowski, W. Świątnicki: Sposób wytwarzania struktury nanokrystalicznej w stali łożyskowej, PL.228168 B1 z 28.02.2018